Almanca Eğitimi

HE Language Academy

Almanca, dünyada 120 milyondan fazla kişinin ana dilidir., Avrupa’nın resmi dillerinden biri olan Almanca, Almanya’nın yanında Avusturya, Lüksemburg, Lihtenştayn, İsviçre ve daha birçok ülkede konuşulmaktadır. Ancak tüm bunları bir kenara koyarsak, Almanca bilmek ülkemizde de çok önemli, stratejik noktalara sahiptir.

Özellikle Almanya’ya yapılan göçle beraber, Türkiye – Almanya arasındaki ilişkiler çok daha iç içe hale geldi. Her iki toplum da uzun yıllardır birbirini yakından tanıyor. Bu nedenle aramızda ticaret, eğitim, tatil, diplomasi ve daha birçok alanda sıkı bağlar oluştu. Tüm bunlar, aramızda Almanca bilenleri ön plana çıkarmaya başladı.

İngilizcenin artık birçok kişi tarafından biliniyor olması da, Almanca bilen insanların önemini artırdı. Özellikle uluslararası şirketler, Türkiye’de Almanca bilen kişiler için avantajlı koşullar sağlamakta. Ülkemizde “ikinci dil” olarak büyük öneme sahip olmakla birlikte, sadece Almanca bilen kişilerle de çalışan çok sayıda şirket bulunmaktadır. Mühendislik başta olmak üzere, eğitim, sağlık ve turizm alanlarında çok sayıda insana istihdam sağlanmaktadır.

Almancanın dünyanın en çok önyargı ile yaklaşılan dili olduğunu biliyoruz. Hatta Almanca öğrenmek konusunda Mark Twain’in meşhur yazıları da var. Ancak biz bu konuda Mark Twain’e katılmıyoruz 😊 O zamanlar olmayabilir ancak şu an Almanca öğrenmenin oldukça keyifli ve etkili yolları var. He Language Academy’de bunun için kişiselleştirilmiş programlar hazırlayarak, dil öğrenirken aynı zamanda iyi vakit geçirmenize odaklanıyoruz.

Neden Almanca Öğrenmelisiniz?

  • Avrupa Birliği’nin üç ana dilinden biri ve dünyanın en çok konuşulan 10. dilidir.
  • Dünyanın en iyi markaları genellikle Almanya merkezlidir.
  • Hem Türkiye’de, hem de Almanya’da iş bulabilmeyi kolaylaştırır.
  • Yüksek kalitede eğitimi, diğer ülkelerden çok daha ulaşılabilir biçimde sağlar.
  • Yalnızca Almanya’da değil, ABD, İngiltere, Kanada gibi ülkelerde de iş olanakları tanır.
  • Avrupa’da yüksek lisans yapabilmek için öncelik sağlar.

ALMANCA SERTİFİKA SINAVLARI

Aile Birleşimi Dil Sınavı

Aile birleşimi vizesi, eşi Almanya veya Avusturya’da yaşayanların başvurduğu vizedir. Başvuruda gereken en önemli koşul A1 seviyesinde Almanca dil sertifikasıdır. Her iki ülkede de geçerli olan yalnızca iki sertifika bulunmaktadır. Bunlar; ÖDS A1 ve Goethe Zertifikat A1 sertifikalarıdır.

Her iki sınav da iletişim odaklı sorular içermektedir. Dinleme, konuşma, okuma ve yazma becerilerinin temel düzeyde yeterliliğini ölçmektedir. Sınavlarda Almanya, Avusturya ve İsviçre’de kullanılan Almancadan örnek metinler verilmektedir. Bu da dilin somut uygulamadaki yeterliliğini anlayabilmek adına çeşitlilik sunmaktadır.

Zertifikat Deutsch Österreich (ÖSD)

Almanya, Avusturya ve İsviçre başta olmak üzere tüm dünyada kabul edilen bir Almanca dil sertifikasıdır. ÖSD, Avrupa Dil Testleri Uygulayıcıları Birliği üyesidir ve Almanya tarafından onaylanan iki sertifikadan biridir.

Almanya ve Avusturya’da üniversite okumak isteyenler ön kayıt ve kabul işlemleri için bu sertifikaya başvurmaktadır. Üniversite kayıtlarına ek olarak mesleki yeterlilik, oturum alma gibi işlemlerde de dil yeterliliğinin ölçümünde kullanılmaktadır.

ÖSD A1 – C1 seviyelerinde alınan sertifikalar üniversiteler ve şirketler arasında değişiklik gösterebilmektedir. Bunun için başvuru yapılacak kurumun koşulları kontrol edilerek hedef belirlenmelidir.

Goethe Zertifikat

Tüm dünyada kabul edilen Almanca dil yeterlilik sertifikasıdır. Goethe Institut tarafından hazırlanan sınavda dilin dört temel becerileri ölçülmektedir. Almanya’da üniversite okuma, çalışma veya oturum alma amacıyla yapılan başvurularda tercih edilmektedir.

A1 – C2 seviyelerinde sertifikalar bulunmaktadır. A1 ve A2 temel dil kullanımı olarak aile birleşim vizesi gibi başvurularda tercih edilmektedir. B1 ve B2 seviyeleri bağımsız dil kullanımı olarak birçok meslek grubu başvurularında kabul görmektedir. C1 ve C2 seviyeleri ise yetkin dil kullanımı olarak Almancanın ana dil seviyesinde geçerliliğini sağlamaktadır.

TELC (The European Language Certificates)

Telc, CEFR (Ortak Avrupa Dil Referans Çerçevesi)’ne uygun olarak hazırlanan, Alman Halk Eğitim Merkezi Birliği tarafından oluşturulan bir kuruluştur. Dil sertifikaları üzerine 50 yılı aşkın bir geçmişi bulunmaktadır.

Almanya’da çalışmak isteyen doktor ve hemşireler başta olmak üzere mühendis, avukat ve öğretmenlerin de başvurduğu sertifikadır. Almanca dil yeterliliğinde TELC isteyen kurumlar için seviye genellikle B2 ve C1 seviyeleridir. C1 seviyesine ulaşan bir katılımcı direkt başvuru ile kayıt olabilme imkânına sahiptir.

Sınav, yazılı ve sözlü olmak üzere iki bölümden oluşur. Yazılı bölümde dinleme, okuma ve dil öğeleri konularında 80 dakika, sözlü bölümde ise tıbbi geçmiş, doktor mektubu ve hasta sunumu konularında 60 dakikalık süre tanınır.

TestDaf (Test Deutsch als Fremdsprache)

TestDaf, ana dili Almanca olmayan kişilerin Almanya’da yüksek öğrenim programlarına katılabilmesi için gerekli olan dil sınavıdır. Almanya’da lisans veya yüksek lisans eğitimi alabilmek için TestDaf başarı koşulu aranmaktadır. Dünyada 80 ülkede aynı sorularla uygulanmaktadır. TestDaf’ın 4 seviyesini de alan kişiler, Almanya’daki tüm üniversitelerde eğitim alabilmek için dil yeterliliğini sağlamış olurlar.

TestDaf sınavı 4 bölümden oluşmaktadır:

  • Okuma ve anlama (60 dakika)
  • Duyma ve anlama (40 dakika)
  • Yazılı ifade (60 dakika)
  • Sözlü ifade (30 dakika)

Sınavın başarı sonuçları B2 ve C1 seviyelerini kapsamaktadır. Her kurumun dil yeterlilik seviyesi farklılık gösterse de, TestDaf sınavında 4. seviyeye ulaşan bir katılımcı tüm üniversitelerde istenen dil şartını karşılamış olur.


- Sık Sorulan Sorular

Sana bağlı. Eğitim programlarımız kişinin ihtiyaç ve yoğunluğuna göre hazırlandığı için süreyi senin kişisel planın belirliyor. Konu hakkında detaylı bilgi almak için bize ulaşabilirsin.
Bize rahatça ulaşabilmen için araya bir müdüriyet ve resmiyet koymuyoruz. Arkadaşlar birbirine her zaman ulaşabilmeli.
Hayır. İngilizce öğrenirken kullanabileceğin en iyi kaynakları ücretsiz olarak seninle paylaşıyor olacağız.
Hayır. Bugüne kadar gördüğümüz sertifikaların için gerçekten bomboştu. B2 sertifikası ile bize gelip, aslında A2 olan çok sayıda öğrencimiz var. Amacı ticari olan tüm sertifikalara karşıyız. Ancak sizi uluslararası geçerliliğe sahip sertifika veren sınavlar için hazırlıyoruz.

- Stratejimiz