Akademik İngilizce

HE Language Academy

Yurt dışında üniversite okumak, yüksek lisans, doktora yapmak veya bir şirkete iş başvurusunda bulunmak. Tüm bunlar için İngilizce yeterliliğini ölçen uluslararası bir sınav sonucuna ihtiyacınız var. Ülkeye, okula veya çalışmak istediğiniz şirkete göre farklılık gösterse de bu sınav genellikle IELTS veya TOEFL oluyor. Bunlara ek olarak PTE, TOEIC, SAT, CAE gibi sınavlar da çalışma yapılan alana göre istenebiliyor.

Akademik İngilizcede, günlük İngilizceden farklı olarak yazı dili yoğunluktadır ve soyut ifadeler daha fazladır. Akademik makale, tez, dergi ve kitap gibi yayınların araştırılması, okunması ve konu üzerine yazılar yazılabilmesi ve bunların yeterliliği için ihtiyaç duyulmaktadır. Kullanılan dil daha nesneldir ve bu, yayınlanan içeriklerdeki analiz, veri ve raporların doğru okunabilmesi için gerekmektedir.

Günlük İngilizcede dile uyarlanabilen kısaltmalar, akademik İngilizcede yerini daha çok uzun açıklamalara bırakmaktadır. Araştırma yapılan konunun terminolojisine bağlı olarak da bazı değişiklikler gösterebilmektedir. Akademide genellikle resmi dil yoğunluktadır.

Akademik İngilizce programı sonrasında, hedeflediğiniz sınavda başarıya ek olarak akademik yayınları anlayabilme, akademik yayın hazırlayabilme, sunum becerisi ve analiz yeteneğine de sahip olursunuz.

Akademik İngilizce ile Kazanılan Dil Becerileri

 • Akademik makale ve raporları okuyabilme, anlayabilme
 • Akademik uzmanlık konularında özgün araştırma yapabilme ve değerlendirme
 • Anlık olarak dinleme ve not alabilme yeteneği
 • Belirli bir konu hakkında sunum hazırlama
 • Akademik makale yazabilme yeteneği
 • Akademik sınavlarda başarı

Kimler Katılmalı?

 • Yurtdışında üniversite okumak isteyen öğrenciler
 • Yurtdışında veya Türkiye’de yükseköğretim programlarına katılacak öğrenciler
 • Uluslararası şirketlere iş başvuru yapacaklar ve dil tazminatı hedefleyenler
 • Akademik konularda araştırma yapmak isteyen kişiler
 • Bir uzmanlık alanı hakkında gelişmiş rapor, makale, sunum okumak veya hazırlamak isteyenler

AKADEMİK İNGİLİZCE SINAVLARI

Akademik İngilizce yeterlilik seviyesini ölçümleyen birçok uluslararası sınav bulunmaktadır.

IELTS (International English Language Testing System)

IELTS, ana dili İngilizce olan ülkelerde yükseköğretim ve göçmenlik başvurusu için geçerli olan bir sınavdır. İngiltere, Kanada, Amerika, Avustralya, İrlanda gibi birçok ülkede kabul edilmektedir. IELTS başarısı aynı zamanda uluslararası şirketlere iş başvurularında bulunanlar ve dil tazminatı hedefleyen kamu çalışanları tarafından da tercih edilmektedir. Alınan sınav sonuçları 2 yıla kadar geçerli olmaktadır.

IELTS, genel ve akademik olarak iki farklı türe ayrılmaktadır. Yükseköğretim amacıyla başvurulan kurumlarda Akademik IELTS (IELTS Academic) sonuçları dikkate alınır. Çalışma, göçmenlik ve staj gibi başvurular için ise Genel IELTS (IELTS General Training) sonucu aranır.

IELTS; dinleme, konuşma, okuma ve yazma olmak üzere dört bölümden oluşur ve toplamda 165 dakikadır. Sınav sonucu 1 – 9 bandı arasında puanlanmaktadır. Yükseköğretim başvurularında genellikle 6 ve üzeri puan kabul edilmektedir. Ancak kabul puanı kurumlar ve ülkeler arasında farklılık gösterebilmektedir.

TOEFL (Test of English as a Foreign Language)

TOEFL, Avustralya, Kanada, Amerika, Birleşik Krallık başta olmak üzere, 150’den fazla ülkede geçerliliği olan uluslararası akademik İngilizce sınavıdır. Lisans ve lisansüstü eğitim programları için dünyada 10.000’in üzerinde kurum tarafından kabul edilmektedir. TOEFL sonuçları da uluslararası şirketlere başvurularda ve dil tazminatı ödemelerinde geçerli olmaktadır.

4 saat 15 dakikalık bir sürede yapılan TOEFL, dinleme, konuşma, okuma ve yazma bölümlerinden oluşur. Sınav sonuçları, 120 puan üzerinden hesaplanmaktadır. Birçok eğitim kurumu 79 ve üzeri puanları başarılı olarak kabul etmektedir. Ancak bazı kurumlarda başarı puanı minimum 100 olarak görülmektedir.

TOEFL, IELTS sınavına göre daha stratejik ve taktiksel bir sınavdır. Bu da sınavda başarı için daha fazla ipucu anlamına gelmektedir. Yalnızca sınav başarısına ihtiyaç duyanlar için, TOEFL’da IELTS’e kıyasla uygulanabilecek çok sayıda taktik bulunmaktadır.

PTE (Pearson Test Of English)

IELTS, ana dili İngilizce olan ülkelerde yükseköğretim ve göçmenlik başvurusu için geçerli olan bir sınavdır. İngiltere, Kanada, Amerika, Avustralya, İrlanda gibi birçok ülkede kabul edilmektedir. IELTS başarısı aynı zamanda uluslararası şirketlere iş başvurularında bulunanlar ve dil tazminatı hedefleyen kamu çalışanları tarafından da tercih edilmektedir. Alınan sınav sonuçları 2 yıla kadar geçerli olmaktadır.

IELTS, genel ve akademik olarak iki farklı türe ayrılmaktadır. Yükseköğretim amacıyla başvurulan kurumlarda Akademik IELTS (IELTS Academic) sonuçları dikkate alınır. Çalışma, göçmenlik ve staj gibi başvurular için ise Genel IELTS (IELTS General Training) sonucu aranır.

PTE, dört temel dil becerisi olan dinleme, okuma, konuşma ve yazma becerileri üzerinden değerlendirilen bir sınavdır. Kanada, Avustralya, ABD, İngiltere başta olmak üzere dünyanın birçok ülkesinde çok sayıda kurum tarafından kabul edilmektedir. Yeni Zelanda ve Avustralya vize ve göçmenlik başvurularında da PTE sonucu kabul görmektedir. Sınav aynı zamanda üniversite hazırlık atlama için tercih edilmektedir. Türkiye’de de birçok üniversitenin hazırlık sınıfından muafiyet için PTE sınav sonucu kabul görmektedir.

Bilgisayar tabanlı olarak uygulanan PTE, konuşma-yazma, dinleme, okuma olarak toplamda 3 bölümden oluşmaktadır. Sınav içeriğinde çizimler, grafikler, aksanlar ve günlük yaşamdan örneklerle akademik İngilizce becerileri ölçümlenmektedir.

TOEIC

TOEFL gibi bu sınav da Educational Testing Service tarafından düzenlenmektedir. Akademik yaşam ve şirketlere giriş için uygulanmaktadır. Türkiye’de de bankalar, uluslararası şirketler gibi kurumlarda işe alımlar için tercih edilebilmektedir.

TOEIC sınavı iki bölümden oluşmaktadır. İlk bölüm dinleme becerileri, ikinci bölüm ise okuma becerilerini ölçmektedir. İlk bölümde diyaloglar ve fotoğraflar, ikinci bölümde boşluk doldurma ve paragraf anlama üzerinden sorular sorulmaktadır Sınav toplamda 200 sorudan oluşmaktadır ve 2 saat sürmektedir.

CAE (Cambridge Advanced Certificate)

CAE, Cambridge Üniversitesi’nin düzenlediği, eğitim ve iş dünyası yeterliliği belgeleyen bir sınavdır. İngilizce yeterlilik seviyesi olarak C1 düzeyine denk geldiği bilinmektedir. Genellikle Birleşik Krallık’taki üniversiteler ve diğer eğitim kurumlarına katılımlarda aranmaktadır.

Sınav toplamda 235 dakikadan ve 4 bölümden oluşmaktadır. 90 dakika okuma, 90 dakika yazma, 40 dakika dinleme ve 15 dakika konuşma olarak ayrılmaktadır. Puanlama sistemi 160 – 210 arasında değişiklik göstermektedir. Genellikle 180 ve üzeri puanlar C1 seviyesine denk gelip başarı olarak kabul edilmektedir. 200 ve üzeri puanlarda ise C2 seviyesine denk gelen bir sertifika verilmektedir.

SAT (Scholastic Aptitude Test)

TOEFL gibi bu sınav da Educational Testing Service tarafından düzenlenmektedir. Akademik yaşam ve şirketlere giriş için uygulanmaktadır. Türkiye’de de bankalar, uluslararası şirketler gibi kurumlarda işe alımlar için tercih edilebilmektedir.

TOEIC sınavı iki bölümden oluşmaktadır. İlk bölüm dinleme becerileri, ikinci bölüm ise okuma becerilerini ölçmektedir. İlk bölümde diyaloglar ve fotoğraflar, ikinci bölümde boşluk doldurma ve paragraf anlama üzerinden sorular sorulmaktadır Sınav toplamda 200 sorudan oluşmaktadır ve 2 saat sürmektedir.

USMLE (United States Medical Licensing Examination)

Türkiye’de okunan tıp bölümünün Amerika’da geçerli olmasını sağlayan sınavdır. ABD’de pratisyen doktorluk ve üniversitelerde asistanlık yapmak isteyen doktorlar için uygulanmaktadır. Sınava girenlerin doktorluk bilgilerini, hekimliğin genel kavramlarını, hasta tedavilerini vb. becerilerini değerlendirme amacıyla düzenlenmektedir.

USMLE, 3 aşamadan oluşmaktadır. İlk aşama temel sağlık ve tedavi bilimlerini anlama ve uygulama konularında 7 farklı bölümden 350 sorudan oluşmaktadır. İkinci aşamada klinik tıp bilimi uygulamalarını anlama seviyesi ölçülmektedir ve bu bölümde 370 soru sorulmaktadır. Üçüncü bölüm ise hasta ilişkileri alanındaki bilgi seviyesini tespit etmeyi amaçlar ve 500 çoktan seçmeli soruyu kapsar. Birinci ve ikinci bölüm 8’er saatlik sınavlardan oluşmaktadır. Üçüncü bölüm ise toplamda 2 günü kapsamaktadır.

YDS (Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı)

YDS, ülkemizde Yükseköğretim Kurulu (YÖK) tarafından düzenlenen yabancı dil sınavıdır. Daha önceki yıllarda yapılan ÜDS ve KPDS sınavlarını içermekte, akademik personel, lisansüstü öğrenci ve kamu personeli alımlarında yabancı dil geçerliliği sağlamaktadır.

Yılda 3 kez düzenlenen YDS’de toplamda 80 soru sorulmaktadır. Sınav süresi 180 dakikadır. Sonuç değerlendirmesi 100 puan üzerinden hesaplanmaktadır ve her doğru cevap 1.25 puan sağlamaktadır.

YDS değerlendirmesine giren doçent adayları için minimum 65, doktora ve sanat bölümlerinde İngilizce yeterliliği için ise minimum 55 puan koşulu aranmaktadır.


- Sık Sorulan Sorular

Sana bağlı. Eğitim programlarımız kişinin ihtiyaç ve yoğunluğuna göre hazırlandığı için süreyi senin kişisel planın belirliyor. Konu hakkında detaylı bilgi almak için bize ulaşabilirsin.
Bize rahatça ulaşabilmen için araya bir müdüriyet ve resmiyet koymuyoruz. Arkadaşlar birbirine her zaman ulaşabilmeli.
Hayır. İngilizce öğrenirken kullanabileceğin en iyi kaynakları ücretsiz olarak seninle paylaşıyor olacağız.
Hayır. Bugüne kadar gördüğümüz sertifikaların için gerçekten bomboştu. B2 sertifikası ile bize gelip, aslında A2 olan çok sayıda öğrencimiz var. Amacı ticari olan tüm sertifikalara karşıyız. Ancak sizi uluslararası geçerliliğe sahip sertifika veren sınavlar için hazırlıyoruz.

- Stratejimiz