Hazırlık Atlama

HE Language Academy

Hazırlık sınıfı, üniversiteye yeni katılan öğrencilerin İngilizce yeterliliğini sağlayabilmeleri için 1 yıl boyunca alacakları dil eğitimini içermektedir. Birçok öğrenci hazırlık yılını kayıp olarak görmektedir ve bunun için hazırlık atlama sınavına hazırlanmaktadır. Hazırlık muafiyet sınavları her üniversiteye göre farklılıklar göstermekle beraber, temel olarak benzer yapıda bir yeterlilik aranmaktadır.

Hazırlık sınıfı atlama sınavları temel dil yeterliliğini ölçümleyen okuma, yazma, dinleme, kelime bilgisi, gramer bölümlerinden oluşmaktadır. Soruların ve bölümlerin puan dağılımı üniversiteden üniversiteye göre farklılık gösterebilmektedir.

Hazırlık muafiyet sınavından başarılı olarak geçen öğrenciler direkt olarak okuyacakları bölüme başlayabilirler. Sınava girmeyen veya sınavda başarısız olan öğrenciler ise ilk yılını sadece İngilizce eğitimi ile geçirerek, asıl bölüm derslerine 1 yıl sonra başlamaktadır. Bu da hem iş hayatında hem de üniversite hayatında bir yıllık bir gecikme olarak yansımaktadır.

Sınav her üniversite için değişiklikler gösterse de, ortak olan bölümler aşağıdaki gibi açıklanabilir:

Gramer: Öğrencilerin dil bilgisi konularından sorumlu olduğu bölümdür.

Kelime Bilgisi: Okuma, yazma, konuşma ve yorumlama gibi dil becerileri için gereken kelime haznesinin ölçümlendiği bölümdür.

Okuma: Sınavda verilen metinlerin anlaşılması, yorumlama tekniklerinin geliştirilmesini ölçümleyen kısımdır.

Yazma: Sınavda öğrencilerden beklenen kompozisyon becerisi ve yazma tekniklerinin yeterliliğidir.

Dinleme: Öğrencilerin İngilizce dinleme ve dinlediğini anlayabilme becerilerini ölçümleyen bölümdür. Dinletilen metin ile ilgili sorular cevaplanmaktadır.


KOÇ ÜNİVERSİTESİ

KUEPE sınavı, TOEFL IBT ile benzer mantıkta hazırlanan bir sınavdır ve Koç Üniversitesinde İngilizce Hazırlık Programını tamamlamak için uygulanır. Sınav içeriği akademik yazma, okuma, konuşma, dinleme, İngilizcenin kullanımı ve kelime bilgisi olmak üzere 6 başlıktan oluşmaktadır.

Öğrencinin KUEPE’ye girmeye hak kazanması için belirtilen derslerden dönem içinde yeterli puanı (Intermediate 80, Upper-intermediate 65) toplaması gerekmektedir.

Yeterlilik sınavından geçerli puan alamayan öğrenciler, programı tamamlamamış sayılacağı için müfredatta alması gereken derse kaydolacak ve tamamlayacaktır. (Intermediate 80 ile sınava giren ve kalan öğrenci Upper-intermediate dersini alır; Upper-intermediate 65 ile sınava giren öğrenci Upper-intermediate dersini tekrar alır.)

Kabul Edilen Sınav Sonuçları:

 • KUEPE: 100 üzerinden 60.
 • YDS / E-YDS: 100 üzerinden 80. Sınava giriş tarihinden itibaren geçerlilik süresi 5 yıldır.
 • TOEFL IBT*: 80/20 (Yazılı bölümden): Eğer öğrenci sınava yurt dışında girmişse Üniversite Yönetim Kurulu’na sınavının kabulu için dilekçe yazabilir. My Best Scores uygulaması kabul edilmemektedir. Sınava giriş tarihinden itibaren geçerlilik süresi 2 yıldır.
 • PTE Academic* (Pearson Test of English): 90 üzerinden 67 puan alınması yeterlidir. Sınava giriş tarihinden itibaren geçerlilik süresi 2 yıldır.
 • CAE/CPE*: Grade of C. Sınava giriş tarihinden itibaren geçerlilik süresi 3 yıldır.

*Yabancı Dil Sınavları Eşdeğerliklerini Belirleme Yönergesi 6. madde 3. fıkra d bendi uyarınca
uluslararası bir yabancı dil sınavına eşdeğerlik verilmesinde ve sürdürülmesinde sınavın
Türkiye’de yapılıyor olması halinde devlet üniversitelerine ait binalarda yapılması şartı
bulunmaktadır.

BİZ NE SUNUYORUZ

Özellikle akademik yazma ve konuşma alanları olmak üzere öğrencinin hem sınav için hem de lisans eğitimi süresince kullanmaya ihtiyaç duyacağı İngilizce bilgisinin gelişebilmesi için gerekli okuma, yazma, konuşma, kelime kullanımı ve akademik yazma becerilerini geliştirebilmek üzere ihtiyaç duyduğu tüm eğitim süreçlerini sunarak yabancı dilini ihtiyacı olan her alanda etkin bir şekilde kullanmasına yardımcı oluyoruz.

YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ

Yeditepe Üniversitesi İngilizce Hazırlık Programı, güz – bahar ve yaz olmak üzere 3 akademik yarıyıldan oluşur. Ancak, Çeviribilim, İngiliz Dili ve Edebiyatı ve İngilizce Öğretmenliği hazırlık programları, güz ve bahar yarıyıllarından oluşur. Bu programlar için yaz öğretimi düzenlenebilir.

Yabancı Dil Yeterlilik Sınavı

(1) Yeterlilik sınavında 100 üzerinden en az 60 puan alan öğrenci başarılı sayılır. Sınav 80 soruluk çoktan seçmeli bölüm ve 20 puanlık yazma bölümünden oluşur.

Yabancı Dil Seviye Tespit Sınavı

(1) Yabancı Dil Yeterlilik Sınavı’nda başarısız olan veya bu sınava girmeyen yeni kayıtlı öğrenciler, Yabancı Dil Seviye Tespit Sınavı’na girmek zorundadırlar. Yabancı Dil Hazırlık Programında öğrenimine devam ederken Yabancı Dil Yeterlilik Sınavı’na girip başarılı olamayan öğrenciler, yeniden Yabancı Dil Seviye Tespit Sınavı’na girebilirler.

(2) Yabancı Dil Seviye Tespit Sınavı’nda mazeret kabul edilmez.

(3) Öğrencilerin seviyeleri, sınav sonucunda aldıkları puan doğrultusunda belirlenir ve Yabancı Dil Hazırlık Öğretimi gruplarından birine yerleştirilirler.

(4) İngiliz Dili Edebiyatı, İngilizce Öğretmenliği ile Çeviribilim programları öğrencileri için Yabancı Dil Seviye Tespit Sınavı yapılmaz. Bu öğrenciler öğretim gruplarına, programların kendilerinin yaptığı Yabancı Dil Yeterlilik Sınavı puanlarına göre ayrılır.

Yabancı Dil Hazırlık Programları Öğretim Grupları

İngilizce Hazırlık Programı’nda eğitim-öğretim Avrupa Konseyi Dil Standartları dahilinde aşağıda belirtilen üç grupta yapılır.

 • A Grubu (A1-A2): A grubunda başarılı olan öğrenci bir üst grup olan B1 grubuna devam eder. Başarısızlık halinde aynı grupta öğrenimini tekrarlar.
 • B1 Grubu: B1 grubunda başarılı olan öğrenci bir üst grup olan B2 grubuna devam eder. Başarısızlık halinde aynı grupta öğrenimini tekrarlar.
 • B2 Grubu: B2 grubunda başarılı olan öğrenci yerleştirildiği lisans programına başlar. Başarısızlık halinde aynı grupta öğrenimini tekrarlar.

Her seviye 1 (bir) dönemdir.

Öğrencilerin 2 yıla kadar Hazırlık sınıfına devam etme hakları vardır. 2 yılın sonunda hazırlık programını geçemeyen öğrenciler, isterlerse 1 yıl süre ile kayıtlarını dondurabilirler.

2 yılın sonunda kayıt dondurmayan veya 1 yıl süreyle kayıt dondurup başarılı olamayan öğrencilerin kayıtları silinir.

Hazırlık okulu eğitim-öğretiminde devam zorunludur.

BİZ NE SUNUYORUZ

Yeditepe Üniversitesi Hazırlık Okulu sınavlarında gereken iki temel bölüm için:

Okuma ve Dinleme (Reading and Listening) kısımlarında;

 • Örnek sorular ve etkinlikler üzerinden yola çıkılarak okunan veya duyulan bilginin nasıl algılanması ve yorumlanması gerektiğini öğretiyoruz.

Yazma ve Konuşma (Writing and Speaking) kısımlarında ise;

 • Örnek sorular ve öğrenciyi bu sınavlarda bir adım öne geçirecek yöntem bilgileri ve farklı bakış açılarını öğrenciye sunarak öğrencinin adım adım daha iyileşmesine ve eksiklerini tamamlamasına yardımcı oluyoruz.

Tüm bunları yaparken öğrencimizin yabancı dilde yalnızca üniversite içi sınavları için değil, her anlamda gelişim gösterebilmesi için gereken tüm bilgileri ona sunuyor, özellikle hem hazırlık sınıfında hem de üniversite içi lisans eğitiminde ihtiyaç duyacağı kelime bilgisini ona sunuyor, öğrettiğimiz bu bilgileri kendi başarı amaçları doğrultusunda kullanmasını sağlıyoruz.

MARMARA ÜNİVERSİTESİ

SINAVIN BÖLÜMLERİ

MÜYÖS 2020 İngilizce (online) dört bölümden oluşmaktadır. İlk üç bölüm çoktan seçmeli sorulardan oluşmaktadır. Çoktan seçmeli sınavlarda verdiğiniz yanlış cevaplar, doğru cevaplarınızı etkilemez. Dördüncü bölüm açık uçlu bir kompozisyon sorusudur.

Sınavdaki her bölümün not ağırlığı eşittir. Her bölümde 100 üzerinden aldığınız puanın %25’i alınarak sınav başarı notunuz hesaplanacaktır.

Sınavın bölümleri, soru sayıları, tavsiye edilen sınav süreleri ve içerikleri aşağıda detaylı şekilde açıklanmıştır.

 1. Birinci bölüm – Use of English: (20 soru / 15 dakika) Cloze test, cümle tamamlama, en yakın anlamlı cümleyi bulma ve diyalog tamamlama sorularından oluşmaktadır.
 2. İkinci bölüm – Reading: (20 soru / 60 dakika) Üç okuma parçası ve her parçayı takip eden okuduğunu anlama sorularından oluşmaktadır.
 3. Üçüncü bölüm – Listening: (20 soru / 20 dakika) Dinleme parçaları ve bu parçalarla ilgili sorulardan oluşur. Her kısmın başında ilgili dinleme parçasının kayıtlı olduğu bir ses oynatıcı göreceksiniz. Soruları ses kaydını dinleyerek cevaplamanız gerekmektedir.
 4. Dördüncü bölüm – Writing: (55 dakika) Verilecek iki konu arasından seçtiğiniz bir konu üzerine en az 250 kelimelik bir kompozisyon yazıp sınav kapanış saatinden önce sınav sayfasındaki alana kaydedip göndermeniz gerekmektedir.

BİZ NE SUNUYORUZ?

Öğrencinin sınavın genelinde kullanabileceği kelime bilgisi, gramer yapıları ve okuduğunu anlama becerisi; ders sırasında örnek sınavlar/sorular ile pratik yapılarak, farklı soru tarzlarına yönelik ek bilgiler ve bakış açıları sunularak öğrencinin kendini geliştirmesi sağlanır.

Listening bölümünde yardımcı olmak üzere öğrencinin dinlerken anlama ve yorumlama becerisini geliştirecek ders içi aktiviteler sırasında öğrenciye verilen geribildirimler yoluyla dinlenen metnin içerisinden gereken bilgiyi daha doğru ayıklaması için ilerleme kaydetmesi sağlanır.

Writing bölümünde öğrencinin kullanabileceği kompozisyon yapıları, kullanabileceği kelimeler ve fikir savunma ile örnek verme yöntemleri ile birlikte ders içi pratikler aracılığıyla verilir. Gerektiğinde öğrencinin yazma becerisinin daha “profesyonel” hale gelmesi için ekstra yapılar ve kelimeler öğretilir.

BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ

Kayıt döneminde verilecek Seviye Belirleme Sınavı’na tüm öğrencilerimizin katılımı zorunludur. Bu sınavdan 60 soruda en az 30 soru net ve yazma bölümünden B1 (intermediate) oranında başarılı olan öğrencilerimiz Yeterlik Sınavı’na girmeye hak kazanırken, bu oranın altında kalarak başarısız olanlar sınav sonucuna göre Hazırlık Programı’nda kendilerine uygun olan seviyeye yerleştirilir.

Hazırlık Programı’ndan muaf olabilmek için; lisans öğrencileri ve dikey geçiş düşünen önlisans (MYO) öğrencilerinin İngilizce Yeterlik Sınavı’ndan, 100 (yüz) üzerinden 60 (altmış) puan ve İngilizce Öğretmenliği öğrencileri için 100 (yüz) üzerinden 80 (seksen) puan almaları gerekmektedir.

Üniversiteye yeni kayıt yaptıran öğrencilerin İngilizce Hazırlık Programı’ndan muaf olabilmeleri için Yabancı Diller Yüksekokulu İngilizce Hazırlık Programı’nca verilen sınavlara girmeleri ve başarılı olmaları gerekmektedir.

Ayrıca, Bahçeşehir Üniversitesi Senatosu tarafından kabul edilmiş uluslararası geçerliği olan dil yeterlik sınavlarından (TOEFL, Pearson PTE Academic, Cambridge C1 Advanced (eski adıyla CAE – Cambridge English: Advanced)) istenen puanı aldıklarını gösteren belgeye sahip olan veya geldiği üniversitede %100 İngilizce öğrenim veren bir program öğrencisi olup Hazırlık Programı’ndan İngilizce dil yeterlik belgesi getiren öğrenciler de Hazırlık Programı’ndan muaf olabilirler.

İngilizce Seviye Belirleme Sınavı, üniversiteye ilk kez başlayacak öğrencilerin İngilizce seviyelerini ölçen ve sonrasında verilecek İngilizce Yeterlik Sınavı’na girecek öğrencilerin belirlenmesi için yapılan bir sınavdır. Bu sınavdan 60 soruda en az 30 soru net yapan öğrenciler başarılı sayılarak İngilizce Yeterlik Sınavı’na girmeye hak kazanırken, bu oranın altında kalarak başarısız olanlar İngilizce Seviye Belirleme Sınavı sonucuna göre Hazırlık Programı’nda kendilerine uygun olan seviyeye yerleştirilir.

İngilizce Seviye Belirleme Sınavı, çoktan seçmeli 60 soruluk dilbilgisi ve okuma bölümlerinden oluşacaktır.

İngilizce Seviye Belirleme Sınavı’ndan 60 soruda en az 30 net yapan öğrenciler, İngilizce Yeterlik Sınavı’na girmeye hak kazanacaklardır.

İngilizce Yeterlik Sınavı, öğrencinin Hazırlık Programı’ndan muaf sayılabilmesini sağlayan ve öğrencinin İngilizce’deki yeterliğini ölçen bir sınavdır. Akademik yıl başında verilen Seviye Belirleme Sınavı’ndan başarılı olup yeterlik sınavına girmeye hak kazanan öğrenciler ile yıl içinde Hazırlık Programı’na devam eden öğrenciler, bu sınavda da başarı gösterirlerse Hazırlık Programı’ndan başarılı sayılırlar.

İngilizce Yeterlik Sınavı, bir akademik yıl boyunca Ekim, Şubat, Haziran ve Temmuz aylarında olmak üzere 4 (dört) kez uygulanır (sınav tarihleri için bkz. Bahçeşehir Üniversitesi Akademik Takvimi).

Lisans öğrencileri ve dikey geçiş düşünen önlisans (MYO) öğrencilerinin İngilizce Yeterlik Sınavı’ndan geçmeleri için 100 (yüz) üzerinden en az 60 (altmış) puan almaları gerekmektedir.

İngilizce Öğretmenliği öğrencileri için geçme notu 100 (yüz) üzerinden en az 80 (seksen) puandır.

İngilizce Yeterlik Sınavı’nın kapsamı aşağıdaki gibidir:

Yazılı Sınav: Okuma, yazma yetilerini ve kelime ile dilbilgisi bilgilerini ölçer.

Sözlü Sınav: Konuşma yetisini ölçer.

İngilizce Yeterlik Sınavı’na katılmadan Hazırlık Sınıfını geçme şansım var mı?

İngilizce Hazırlık Programından muaf olabilmek için, öğrencilerin üniversitemiz tarafından eşdeğerliliği kabul edilen uluslararası sınavlardan birinden yeterli puanı almaları gerekmektedir. Son iki yıl içerisinde alınmış olan yabancı dil sınavı puanları kabul edilmektedir.

Lisans ve dikey geçiş düşünen önlisans (MYO) öğrencileri için:

TOEFL (IBT) 72*

YDS / e- YDS / YÖKDİL 60

Pearson PTE Akademik 55

CAE C

İngilizce Öğretmenliği öğrencileri için:

TOEFL (IBT) 79

YDS / e- YDS / YÖKDİL 80

Pearson PTE Akademik 78

CAE A

Yıl içerisinde Şubat, Haziran ve Temmuz aylarında yapılan İngilizce Yeterlik Sınavlarına, devamsızlık sorunu olmayan PREP-C seviyesi öğrencileri, B2 seviyesini başarı ile tamamlayan öğrenciler (B2 seviyesinden en az 65 (altmış beş) başarı notu alanlar) ve/veya B1 seviyesini 2, 4 ve 5. modüllerde yüksek başarı ile tamamlayan (en az 80 başarı notu alanlar) öğrenciler girmeye hak kazanır.

İngilizce Öğretmenliği Bölümü öğrencilerinin, İngilizce Yeterlik Sınavı’na girebilmeleri için B1 seviyesinden 80 (seksen) almaları yeterli değildir; B2 seviyesini en az 65 (altmış beş) başarı notu ile tamamlamak zorundadırlar.

Bahçeşehir Üniversitesi İngilizce Dil Yeterlik Sınavı İçeriği:

BİRİNCİ BÖLÜM: YAZILI SINAV

Soru sayısı : 60 çoktan seçmeli +1 kompozisyon yazma

Süre : 170 dakika

Ağırlık : %80

YAZILI SINAV DETAYLI İÇERİĞİ 

Ölçülen Beceri: Kelime Bilgisi

Soru Tipleri: Genel ve Akademik Kelime Bilgisi

Ölçülen Beceri: Okuma/Dili Kullanma

Soru Tipleri:

 1. Okuduğunu Anlama:
 • Ana fikir bulma
 • Çıkarımda bulunma
 • Referansları bulma
 • Kelimeyi tahmin etme
 1. Yeterlilik Ölçen Sorular:
 • Boşluk doldurma
 • Eş anlamlı cümleyi bulma

Not: Yukarıdaki iki bölüm toplam 60 dakikadır. 35 Soru vardır.


Soru Tipleri:
Ölçülen Beceri: Dinleme

 1. Dinlerken Cevaplama:
 2. Not Alma:

Not: Yukarıdaki  bölüm toplam 45 dakikadır. 15 Soru vardır.

Ölçülen Beceri: Yazma

Soru Tipleri: Kompozisyon yazma (300-350 kelime)

Not: Yukarıdaki  bölüm toplam 70 dakikadır.

İKİNCİ BÖLÜM: SÖZLÜ SINAV

Süre : 4 – 6 dakika (her öğrenci için)

Ağırlık: %20

Tanımı: Sınavın bu bölümünde öğrenciden kendisine verilen iki farklı konu hakkında toplam 4-6 dakika konuşması beklenir. Öğrenci aşağıdaki ölçütlere göre değerlendirilir:

Konuya bağlılık ve konuyu geliştirme
Dilbilgisi
Sözcük bilgisi
Akıcılık
Sesletim ve tonlama

Prosedür: Öğrenci bir zarftan toplam iki soru çeker ve bunlara ayrıntılı yanıt verir.

Konular: Öğrencinin aşağıda belirtilen konular hakkında konuşması beklenir:

Toplum
Aile
İş ve Çalışma Dünyası
Güncel Konular (savaş, felaketler, ekonomi, vs.)
Çevre
Spor
Seyahat
Dil
Reklam
Eğitim
Sanat
Medya
Suç
Sağlık

BİZ NE SUNUYORUZ?

Öğrencinin yazılı sınav sırasında kullanabileceği kelime bilgisi, okuduğunu anlama ve yorumlama becerisi, eşzamanlı dinleme ve soru cevaplama ve dinlerken not alma gibi bölümlerde kullanabileceği bakış açıları, bilgi ayıklama yöntemleri ve not alma teknikleri gibi bilgileri öğrenciye dersler sırasında soru çözümleri, dinleme metinleri ve not alma pratikleri ile öğretiyor, sınavda kullanabileceği şekilde iyileştiriyoruz.

Sözlü sınav esnasında öğrencinin karşısına çıkabilecek farkı konularla ilgili konu başlıkları ile çalışırken öğrenciye hem fikrini sunarken kullanabileceği söylem tekniklerini öğretiyor, hem de dersler esnasında pratik yapılırken ek kelime ve gramer bilgilerini de verip, ilerleme kaydetmesini sağlıyoruz. Bu esnada sınavın kritlerlerini de ne kadar karşılayabilediğini takip ediyoruz.

ÖZYEĞİN ÜNİVERSİTESİ

İngilizce Düzey Belirleme Sınavında başarılı olan veya B2 düzeyi tamamlayan öğrenciler, TRACE sınavına girmeye hak kazanırlar.

TRACE, öğrencilerin fakültelerinde İngilizce olarak görecekleri bölüm derslerini takip edebilecek yeterliğe sahip olup olmadıklarını saptamak için hazırlanmıştır. Özyeğin Üniversitesi öğrencilerinin fakültelerine başlayabilmeleri için TRACE sınavından en az 65 almaları gerekmektedir.

Sınav belli bir konu başlığı etrafında şekillenir. Sınavın tüm bölümleri de bu konu başlığı ile ilişkilendirilmiştir. Sınavın belli bir konu başlığına dayandırılmasının nedeni öğrencilerin eleştirel düşünebilmelerine ve onlara sunulan bilgiyi işleyebilmelerine olanak sağlamaktır. Bu  doğrultuda sınav, doğrudan doğruya akademik amaçlı okuma, yazma ve dinleme becerilerini ölçer. Dilbilgisi ve kelime bilgisi ise doğrudan ölçülmez. Öğrencilerin bu alanlardaki yeterlikleri dili ne ölçüde kavrayabildikleri ve kullanabildikleri değerlendirilerek saptanır.

Sınav dört bölümden oluşmaktadır. Ancak birinci bölüm değerlendirilmez.

 1. Bölüm: TRACE’e Hazırlık
  2. Bölüm: Okuma
  3. Bölüm: Dinleme
  4. Bölüm: Yazma
 2. Bölüm: TRACE’e Hazırlık
  Bu bölümün amacı öğrencilere sınavın içeriğini oluşturan konu başlığını tanıtmak ve öğrencilerin konu başlığı ile ilgili bilgi ve düşüncelerini gözden geçirmelerine fırsat vermektir. Bu bölümde öğrencilerden sınavın konu başlığı ile ilgili grafik, çizelge veya resimlere bakarak not tutmaları istenecektir. Böylelikle öğrenciler, sınavın içeriğini oluşturan konu ile ilgili var olan bilgi ve düşüncelerini gözden geçirerek, sınavın sonraki bölümlerine hazırlanacaklardır. Bu bölüm notlandırılmayacaktır.
 3. Bölüm: Okuma
  Sınavın bu bölümü dört alt bölümden oluşmaktadır.
 4. Birinci alt bölüm iki adet kısa okuma parçasını içermektedir (her okuma parçası en fazla 250 kelimedir).
 5. İkinci alt bölüm orta uzunluktaki bir okuma parçasını içermektedir (500 kelime civarında).
 6. Üçüncü alt bölüm yaklaşık bin kelimelik uzun bir okuma parçasından oluşur.
 7. Okuma bölümünün son kısmı ise öğrencilerin okudukları tüm okuma parçalarını karşılaştırarak cevaplandırmaları gereken sorulardan oluşmaktadır.
 8. Bölüm: Dinleme
  Sınavın bu bölümü iki kısımdan oluşmaktadır.
 9. Birinci kısım 2 adet 8 dakikalık bir ders metnidir. Öğrencilerin metni dinlerken aynı zamanda not tutmaları gerekmektedir. Bu bölümde öğrenciler, önce metni dinleyecekler, sonra metin ile ilgili soruları göreceklerdir. Daha sonra ise metni dinlerken tuttukları notları kullanarak sınav sorularını cevaplandıracaklardır.
 10. İkinci kısım ise bir adet söyleşiyi içermektedir. Bu bölümde öğrenciler önce söyleşiler ile ilgili sınav sorularını göreceklerdir. Daha sonra da söyleşileri dinleyecekler ve aynı süre içerisinde söyleşiler ile ilgili sınav sorularını cevaplandıracaklardır. Bu bölümde öğrencilerin not tutmaları gerekmemektedir.
 11. Bölüm: Yazma
  Sınavın son bölümünde öğrencilere sınav içeriğini oluşturan konu başlığı ile ilgili bir soru sorulacaktır. Öğrencilerin yaklaşık 250 kelimeden oluşan akademik bir paragraf yazarak bu soruyu cevaplandırmaları istenecektir.

BİZ NE SUNUYORUZ?

Öğrencinin TRACE sınavına hazırlanırken ihtiyaç duyacağı bilgi yorumlama yöntemlerini ve not tutma tekniklerini kendisine sunuyor, sınavda karşılaşacağı çizelge, resim yorumlama aşamalarında kullanabileceği anlatım yollarını dersler sırasında yapılan pratiklerle öğretiyoruz.

Okuma bölümünde öğrencinin birbirinden farklı okuma parçalarını karşılaştırabilmeleri ve bilgileri bağlayarak kullanabilmeleri için gereken okuduğunu anlama, yorumlama becerileri öğrenciye ders sırasında yapılacak pratikler yoluyla kazandırılır.

Dinleme bölümünde başarılı olunması için öğrenciyle dinlemeyle eşzamanlı olarak en verimli şekilde not tutabilmesi için duyduğunu anlama ve bilgileri ayıklama yollarına ilişkin pratikler yapılır.

Yazma bölümünde öğrencinin ihtiyaç duyacağı akademik yazı bilgisi, öğrencinin sınav sırasına kullanması gerekecek gramer ve yapı bilgileriyle birlikte verilir. Dersler sırasında sınavda çıkabilecek farklı konular üzerinden pratikler yaparak öğrencinin yazma becerisi geliştirilir.

SABANCI ÜNİVERSİTESİ

SABANCI ÜNİVERSİTESİ

Sabancı Üniversitesi İngilizce Dil Ölçme Sınavı uzaktan yapılacak olup, iki aşamadan oluşmaktadır:

ELAE Stage 1: Çoktan seçmeli bir sınavdır

ELAE Stage 2: Yazma ve Konuşma sınavlarıdır

Yeni kabul edilen tüm öğrencilerin, kayıt oldukları akademik yılın başında ELAE’ye girmeleri gerekmektedir. Sınavı geçen öğrenciler doğrudan Birinci Sınıf derslerine kayıt olurlar.

ELAE yılda birkaç kez uygulanır; Ocak ayında, akademik yılın sonunda (Haziran / Temmuz), akademik yılın başlangıcından önce (Ağustos / Eylül). ELAE sınav tarihleri ​​için lütfen ilgili akademik takvime bakın.

Öğrencilerin Üniversiteye yerleştirildiği belli olunca, Ağustos / Eylül İngilizce Dil Ölçme Sınavına otomatik olarak kaydolurlar. Sınav ile ilgili detaylı bilgiler, sınavdan bir hafta önce web sitesinde paylaşılacaktı.

ELAE 1. Aşama sınavında iki ana bölüm vardır: dilbilgisi ve kelime bilgisi. Toplam 120 soru vardır. Sorular çoktan seçmeli ve boşluk doldurma biçimindedir. Öğrencilerin sınavı tamamlamak için 60 dakikaları vardır. Sadece 1. Aşamada başarılı olan öğrenciler 2. Aşama yazma ve konuşma sınavlarına girebilirler.

1.Aşamayı geçen öğrenciler 2. Aşama Yazma ve Konuşma sınavlarına girerler.

Yazma Sınavı

Dil becerilerini gösteren 300-350 kelimelik iyi organize edilmiş bir akademik makale yazmaları gerekmektedir.

Konuşma Sınavı

Yazma sınavından iki ila üç gün sonra öğrenciler ELAE Konuşma Sınavına girerler. Konuşma sınavı online olarak birebir yapılır. Sınav iki kısımdan oluşmaktadır.

Her iki bölümden %47.5 almış olmak koşuluyla genel ortalamada en az %65 alan öğrenciler birinci sınıf öğrencisi olurlar.

BİZ NE SUNUYORUZ

ELAE 1.aşama sınavı için öğrenciye soruları çözerken kullanabilecekleri stratejiler, okuduğunu ve dinlediğini anlamaya yönelik teknikler sunuyoruz. Dersler boyunca sunduğumuz bu teknikleri de örnek sorular yardımıyla pratiğe dökerek öğrencinin sınava hazır oluş seviyesini yükseltiyoruz.

 1. aşama için öğrencinin ihtiyaç duyacağı akademik yazma ve konuşma becerilerine yönelik düşünce ve ifade stratejilerini, doğru gramer ve kelime bilgisiyle birlikte kullanmasına imkan sağlayacak pratiklerle öğrencinin dili kullanma becerisini geliştiriyoruz.

YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ

1) İNGİLİZCENİN KULLANIMI

10’ar soruluk 2 çoktan seçmeli boşluk doldurma testi ve 5 en yakın anlamı bulma sorusundan oluşur. İYS’nin puanlamasında 25/100’lik bir ağırlığa sahiptir.

Çoktan Seçmeli Boşluklu Paragraf Doldurma (Multiple Choice Cloze Test): 10’ar soruluk iki çoktan seçmeli boşluk doldurma testi tipi sorularda adaylardan içinde boşluklar bulunan bir metni okumaları, metinde verilen boşlukları cümle yapısı ve metin konusunu dikkate alarak kelime ve dilbilgisi yapıları ile doldurmaları beklenir.

En yakın Anlamı Bulma (Closest Meaning): İngilizcenin Kullanımı bölümünün ikinci bölümü olan bu kısımda beş soru bulunmaktadır. Öğrencilerden verilen cümleye en yakın anlamı içeren cümleyi seçenekler içinden bulma becerisi ölçülmektedir. Bu bölümde öğrencilerin cümle seviyesinde okuma becerisinin yanı sıra dil bilgisi ve dile hâkimiyet becerisi de test edilmektedir.

2) OKUMA

Okuma Metinleri

Sınavın bu bölümde okuma becerisi test edilmektedir. Kolaydan zora sıralanan iki metinin olduğu bu bölümde her bir metinle ilgili yedi çoktan seçmeli soru sorulmaktadır. Bu bölümde kullanılan soru tipleri detaylı okuma, ana fikri bulma, metinden kelimenin anlamını çıkarma, metin içindeki kelime referanslarını (references) ve konu tümcesini bulma (topic sentence) gibi becerileri ölçmektedir.

Metinlere yönelik çıkarımda bulunma, üst düzey okuma becerileri bu bölümdeki sorularla ölçülür. Ayrıca, tarama (scanning) ve özarama (skimming) alt okuma becerileri sınavda detaylı bilgiyi bulma soruları aracılığıyla ölçülen okuma becerilerindendir.

Paragraf Tamamlama (Paragraph Completion):

Okuma bölümünün bir parçası olan ve yine okuma ve okuduğunu anlama becerisini ölçen altı adet çoktan seçmeli paragraf tamamlama sorusundan oluşmaktadır. Öğrencilerin bu bölümde paragrafın bütünlüğünü sağlayan cümleyi verilen şıklar içerisinden bulmaları beklenmektedir. Okuma metinleri sorularında olduğu gibi her bir soru 1.25 puandır.

Yukarıdaki iki bölümden oluşan Okuma bölümünün İYS’nin toplam puanlaması içindeki ağırlığı 25/100’tir.

3) DİNLEME

Dinleme bölümü dinlerken cevaplama ve not alarak cevaplama olarak iki ana bölümden oluşmaktadır. Toplamda 20 sorusu olan bu bölümde her bir soru 1,25 puan ve dinleme bölümünün İYS içindeki toplam puan ağırlığı 25/100’tir.

Dinlerken Cevaplama (While Listening)

Birinci bölüm olan dinlerken cevaplama bölümünde bir radyo programı ve karşılıklı bir konuşma türünde 2 dinleme parçası için olmak üzere toplam 10 adet çoktan seçmeli soru sorulmaktadır. Bu bölümdeki sorular basit seviyede dinleme becerilerini test etmektedir.

Not Alarak Cevaplama (Note-taking)

Bu bölümde detaylı dinlemeye ya da dinlerken not almaya yönelik daha akademik bir beceri olan not alarak soruları yanıtlama becerisi ölçülmektedir. Öğrenciler önce kendilerine verilen bir not alma kâğıdını 1 dakika boyunca incelemekte sonra da 8 ila 10 dakika arasında değişen uzunlukta olan bir dinleme parçasını iki defa dinlemektedir. Ardından soru kâğıtları dağıtılmaktadır. Dinleme parçaları yarı akademik ve akademik niteliktedir. Ana fikri bulma, sayılar-tarihler-yüzdelikler gibi istatistiksel bilgileri yakalama, not alınan bilgi veya kelimelerle detaylı anlama sorularını cevaplama ve konuşmacının konuya yönelik tutumunu, duygularını, yaklaşımını ölçen sorular olmak üzere toplam 10 soru sorulmaktadır.

4) YAZMA

İYS sınavının son bölümü yazma becerisini ölçmektedir. Bu bölümde öğrencilerin bir konu üzerine en az 250 ila 300 kelime arasında neden-sonuç (cause / effect essay) ya da fikir belirtme kompozisyonu (“opinion essay” veya “for-against essay”) türlerinden birini yazmaları beklenmektedir. Öğrencilere ilgili kompozisyon türlerinin her birinden bir adet olmak üzere toplam dört konu verilmektedir ve bu konulardan birini seçmeleri istenmektedir. Her konu için öğrencilerin kullanabilecekleri yönlendirici fikirler de sunulmaktadır. Ancak bu fikirlerin hepsinin kompozisyona eklenmesine gerek yoktur. Bu bölümün İYS içindeki toplam ağırlığı 25/100’tir.

BİZ NE SUNUYORUZ

Öğrencinin sınavın farklı aşamalarında kullanabileceği okuduğunu anlama, bilgi yorumlama gibi becerileri dersler sırasında yapılan pratiklerle öğrenciye kazandırırken aynı zamanda okuduğunu anlama sırasında yorum yapması gerekecek sorularla karşılaştığında konu bütünlüğünü nasıl koruyabileceğini öğretiyoruz. Sınavın note taking aşamasında öğrencinin işine yarayacak teknikleri örnek sorular, dinleme metinleri aracılığıyla derslerimiz sırasında öğrenciye uygulatıyoruz.

Yazma aşamasına katkısı olabilecek gramer yapılarını, essay kalıplarını ve kelime bilgisini örnek etkinlikler aracılığıyla öğrencinin yazma becerisini geliştirmesini sağlıyoruz. Bu aşamada karşılaşabileceği farklı essay türleri için ne gibi fikir yürütme ve yazma yollarına başvurabileceğini dersler sırasında aktararak, sorunun niteliğiyle eşleşen yazılar ortaya konmasını sağlıyoruz.

KADİR HAS ÜNİVERSİTESİ

MODÜLER SİSTEM:

Hazırlık sınıfında modüler sistem uygulanmaktadır. Hazırlık okulu programı 7 haftalık 5 modülden oluşmaktadır. Bütün öğrencilerin 5 modülü tamamlamaları gerekmektedir. 5. modül sınava hazırlık modülüdür.

Başarılı olma koşullan aşağıda ifade edilen biçimdedir:

 1. Modül geçme notu 60’tır.
 2. Yıl sonu geçme notu 70’tir.
 3. Akademik yıl sonunda hiç kalmadan programı tamamlayan öğrenciler ortalamaları 80 veya üzerinde ise başarılı sayılırlar ve bu öğrencilerin final sınavına girmeleri beklenmez.
 4. Modül içi notları hesaplanırken her dil beceri dersi için öğretmenlerin verdiği notun %25’i, ortak sınavların %25’i ve Modül Sonu Sınavının % 50’si alınır.
 5. Modül ortalamaları hesaplanırken öğrencilerin aldıkları tüm modül notları okudukları modül sayısına bölünür.
 6. 80 ve üzeri modül ortalaması tutturamayan öğrenciler final sınavına girerler. Bu öğrencilerin yıl sonu geçme notu modül ortalamalarının %50 si ve final sınavı notunun %50’si alınarak hesaplanır.
 7. Finalde 100 üzerinden 50 baraj notunun altında not alan öğrenciler, modül ortalamaları göz önüne alınmaksızın başarısız kabul edilir.
 8. Yıl sonu ağırlıklı not ortalamasıyla geçemeyen öğrenciler Eylül Yeterlilik (Proficiency) sınavına girer. Bu sınavda başarılı olmak için, yıl içi notları göz önüne alınmaksızın 70 almak gereklidir.

Herhangi bir lisans programına kayıt yaptıran öğrenciler, akademik yılın başında yapılan İngilizce Yeterlik ve Yerleştirme Sınavı’na girmektedirler. Bu sınav öğrencilerin kayıt olduğu ilgili lisans programını başarabilmek için yeterli dil düzeyine sahip olup olmadığını ölçmek ve Hazırlık okuyacaksa dil düzeyini belirlemek için yapılmaktadır.

Bu sınavda lisans programına devam edebilmek için en az 70/100 almak gereklidir.

Ayrıca TOEFL sınavından eski sisteme göre 550 puan, yeni sisteme göre 213 puan, IELTS sınavından ise 6 alan öğrenci hazırlık programından muaf tutulmaktadır.

Hazırlık Okulu Modül Geçme Notu en az “60/100 “, Yıl Sonu Geçme Notu en az “70 / 100” olarak belirlenmiştir.

Seviye Tespit Sınavı’nın ardından, sizi hazırlık sınıfından doğrudan muaf edebilecek Yeterlik Sınavı ise, İngilizce’nin temel becerileri olan yazma, okuma, dinleme ve konuşma bölümlerinden oluşmaktadır. Becerilerin ağırlık dağılımı, yazma %30, okuma %30, dinleme %25 ve konuşma %15 şeklindedir. İki ayrı oturumdan oluşan sınavın ilk oturumunda yazma, okuma ve dinleme sınavları yazılı olarak yapılır. İkinci oturumda ise yalnızca konuşma sınavı vardır. İlk olarak dinleme bölümüyle başlayan Yeterlik Sınavı, size dinletilen metinle alakalı soruları yazılı şekilde 15 dakika içinde cevaplamanızın ardından ikinci bölüme geçer. Okuma kısmında kapsamlı bir metin ile alakalı soruları yine yazılı bir şekilde cevaplamanız beklenirken, birinci oturumun son kısmında sizden bir kompozisyon yazmanız beklenir. İkinci oturumda konuşma bölümünde ise, kayda alınan bir şekilde sizden takılmadan, soruların istediği çizginin dışına çıkmadan, tutarlı bir şekilde cevaplamanız beklenir.

KHAS YABANCI DİLLER YÜKSEKOKULU İngilizce Yeterlilik Sınavı Bilgisi

Dinleme Bölümü (%30)

Birinci Dinleme Bölümü –(While Listening – %13)

Dinleme Parçası – Birinci Dinleme Bölümü, güncel bir ders ödevi için eğitmen ve öğrenci arasında geçen bir konuşmadan oluşmaktadır. Konuşma konusu öğrencilerin lisans eğitimi birinci yılında görecekleri ana ders konularına – tarih veya bilim – benzer olup, sınav soruları bu alanlarda uzmanlık gerektirmemektedir. Konuşma süresi 14-16 dakika olup bir defa dinlenecektir.

Sorular – Sınavda 10-12 soru olup kısa cevap vermeyi veya bir cümlede boşluk doldurmayı gerektirecektir. Sorular konu ile ilgili olacağı gibi eğitmenin/öğrencinin konu hakkındaki görüşü/tavrı/tepkisi ile ilgili de olabilir. Konuşma öncesinde soruları okumak için 3 dakika süre bulunmaktadır. Soruların sırası konuşma içeriği ile aynı sırayı takip etmektedir. Birinci dinleme bölümü bitiminde cevapların kontrol edilmesi için 3 dakika süre bulunmaktadır.

Amaç – Sınavın bu bölümü, öğrencinin akademik içerikli bir konuşmadan ana fikir ve önemli ayrıntıları tespit edip çıkarabilme ve bir konuşmayı takip edebilme becerisini ölçer. Bu beceri öğrencilerin lisans eğitimi birinci yılında akademik konularda eğitmenleri ile konuşabilmeleri ve konuşma boyunca ana fikir ve ayrıntıları takip edebilir olmaları gerekeceğinden önemli bir beceridir.

İkinci Dinleme Bölümü – Ders anlatımı ve Not alma (%17)

Dinleme Parçası – “İkinci dinleme bölümü” bir ders anlatımı olup, dersin konusu öğrencilerin lisans eğitimi birinci yıl ana ders konularına – tarih veya bilim – benzer olacaktır. Sorular alan uzmanlığı gerektirmemektedir. Ders süresi 15-18 dakika olup bir defa dinlenecektir.

Sorular – Sınavda 8-12 soru olup, bu sorulara kısa cevap vermek veya bir cümlede verilen boşlukları doldurmak gerekecektir. Sorular konu ile ilgili olacağı gibi eğitmenin konu hakkındaki görüşleri ile ilgili de olabilir. Konuşma öncesinde not alma başlıklarını okumak için 1 dakika süre bulunmaktadır. Ders anlatımı sonunda soruların cevaplanması için 15 dakika süre verilmektedir. Soruların sırası ders anlatım içeriği ile aynı sırayı takip etmektedir.

Amaç – Sınavın bu bölümü adayın akademik içerikli bir dersin ana fikir ve önemli ayrıntılarını tespit edip çıkarabilme becerisini ölçer. Bu beceri öğrencilerin lisans eğitimi birinci yıl ve sonrasında, İngilizce ders anlatımı esnasında ana fikirleri ve önemli ayrıntıları takip edebilir ve not alabilir olmaları gerekeceğinden, önemli bir beceridir.

Okuma Bölümü (40 %)

 1. Bölüm – Hızlı Okuma-Tarama (15%)

İçerik

 • Bilim/Sosyal bilim konusu
 • Organizasyonu net ve kendi içinde tutarlı olan 5-6 sayfalık okuma parçası (bir lisans kitabından olabilir)

Cevap Formatı

 • Verilen başlıkları paragraflarla eşlettirme
 • 7-9 başlık
 • Başlıklar okuma metni sıralamasında olmayacaktır.

Sınav Yapısı

 • Bir okuma parçasında ana fikirleri hızlıca tespit etmek
 • Bir okuma parçasında belirli bir amaç için okumaya değer bölümleri tespit edebilmek
 • Bu bölüm için özgün metinler kullanılır. Metinler lisans kitapları yanı sıra bilindik bilim veya sosyal bilim dergilerinden / yayınlarından alınır.
 • Bu bölüm, öğrencilerin uzun bir metinde neyin okumaya değer olduğunu belirleyebilme veya metnin (veya metnin bir kısmının) belirli bir amaç için okumaya değer olup olmadığını hızlı, seçici ve etkili bir şekilde tespit edebilme becerisini ölçer.
 • Bu bölümde, bir metinin ayrıntılı bir şekilde incelenmesinden çok, uzun bir metinde bilgi bulmak ön planda olduğundan süre kısıtlıdır.
 • Bu bölümde öğrencilerin metinin temel bilgilerini hızlıca belirleyebilmeleri için metni yukarıdan aşağıya ve aşağıdan yukarıya doğru hızlı taramaları beklenmektedir.
 • Bu bölüm üniversite birinci sınıf derslerinin okuma yükünü yansıtmayı amaçlar. Öğrencilerin lisans eğitimlerinin birinci yılında çalışmaları ile ilgili bilgi ve fikir tespiti yapmak için geniş kapsamlı okuma yapmaları gerekecektir.
 1. Bölüm – Ayrıntılı Okuma (%25)

Metin – Bu bölümde, 2-3 sayfadan oluşan ve benzer konuda olan iki metin bulunmaktadır (A Metni ve B Metni). Her iki metin belirlenen konuyu başka bir açıdan ele almaktadır.

Sorular – Her metin için 4-6 ayrıntılı okuma sorusu olacaktır (Metin 1 ve 2 soruları). Soru sıralaması metinlerdeki bilgi sıralaması ile aynı olacaktır. Cevap formatı kısa cevap, boşluk doldurma veya çoktan seçmeli soru şeklinde olabilir. Üçüncü aşamada öğrencilerin kısa bir metinde verilen boşlukları Metin A ve Metin B’de bulunan önemli bilgilere göre tamamlamaları istenecektir. Bu bölümde adayların iki metinde verilen bilgilerin benzerlik ve farklılıklarına dikkat etmeleri gerekir.

Amaç – Ayrıntılı okuma bölümünde metinlerin konuları öğrencilerin lisans eğitimi birinci yılındaki ana konulara benzer olacaktır. Soruları cevaplandırmak için ilgili alanlarda yetkin olmak gerekmemektedir. Bazı konu alanları aşağıdaki gibi olabilir:

– Tarihteki önemli olaylar (sosyal, siyasal ve ekonomik değişimlerin sebep ve sonuçları – aile yapısı, Rönesans dönemi, savaşlar, devrimler ve benzeri; karşılaştırmalı tarih – iki farklı ülkede sanayileşme)

– Bilim ve teknoloji (biyoloji, psikoloji ve çevresel sorunlar)

– Psikoloji (kişilik, teoriler, tarih)

Yazma Bölümü (30%)

Soru – aşağıdaki konulardan biri hakkında 350 kelimede cevaplanabilecek bir soru:

 • Bir şeyin sebepleri ve/veya sonuçları
 • Bir şeyin sonuçları
 • İki şey arasındaki benzerlikler ve/veya farklılıklar
 • Bir problemin çözümü

Soruyu cevaplandırmak için öğrencilerin konu hakkında uzmanlık bilgisi olması gerekmez. Öğrenciler aşağıdaki verilere göre değerlendirilecektir:

 • Fikirlerini açıkça ifade edebilme
 • Fikirlerini ayrıntılı bir şekilde geliştirme
 • Dil kullanımı

Amaç – Lisans eğitiminin ilk yılında öğrencilerin farklı tarzlarda İngilizce akademik metinler yazmaları gerekecektir. Bu bölümdeki soru öğrencilerin İngilizce akademik yazı yazma becerilerini (özellikle dil ve fikir organizasyonu açısından) değerlendirmek için tasarlanmıştır.

BİZ NE SUNUYORUZ?

Öğrencinin dinlediği veya okuduğu metinlerde önemli bilgileri ayırt edebilme yeteneklerini geliştirebileceği yöntemleri ona sunuyor ve bu yöntemleri gerekli pratikler yoluyla uygulamasına yardımcı oluyoruz. Alışılmış düzeyin ötesinde teknik veya dilbilimsel içerikte olan yazı veya konuşmaları anlayabilmesi ve gerek yazıyla, gerek konuşmayla yorumlayabilmesi için ihtiyacı olacak akademik ve dilbilimsel bilgileri ders sırasında yapılacak uygulamalarla öğrenip bu yönde ihtiyacı olan beceriyi geliştirmesini sağlıyoruz.

MEF ÜNİVERSİTESİ

MEF Üniversitesi Yerleştirme sınavı (1. Aşama), çoktan seçmeli 100 sorudan oluşan, kâğıt üzerinde uygulanan bir testtir. Öğrenciler dilbilgisi, sözcük bilgisi ve İngilizcenin genel kullanımını içeren bu soruları 100 dakika içinde yanıtlayacaktır. Yerleştirme sınavının sonucuna göre öğrenciler ya ikinci sınava geçme hakkına kavuşacaklar ya da 1. Düzey veya 2. Düzeye yerleştirileceklerdir. Bu sınava girmeyenler otomatikman 1. Düzeye yerleştirilecek ve lisans programına doğrudan girmeleri mümkün olmayacaktır. Yerleştirme sınavında yeterli puanı alan öğrenciler yeterlik sınavına girmeye hak kazanacaktır. Bu sınavdaki puan aralıkları şöyledir:

0 – 60 puan 1.düzey

61 – 80 puan 2. Düzey

81+ VEPT İkinci Sınav

VEPT- Yeterlilik Sınavı (Tüm Öğrenciler)

2020-2021 Akademik yılında üniversitemize yerleşen tüm öğrenciler 21 Eylül 2020 tarihinde VEPT Online- İngilizce Yeterlilik Sınavına  gireceklerdir. Bu sınav öğrencinin Hazırlık Programı’na 1. Düzey, 2. Düzey, 3. Düzey, 4. Düzey, Fakülte Hazırlık Düzeyi ya da doğrudan lisans programlarına devam edip etmeyeceklerini belirleyecektir.

VEPT, bilgisayar kullanılarak yapılan dokuz bölümlük, 50 dakikalık bir testtir. Okuma, yazma, dinleme ve konuşmayı ölçer ve Avrupa Konseyi Ortak Dil Kriterleri Çerçeve Programı’na (CEFR) göre düzenlenir. 20-70 arası puanlanır.

Mef Üniversitesi  Hazırlık Atlama Sınavı

İngilizce Hazırlık Programının Yapısı

Yapı – Modüler Sistem

MEF İngilizce Hazırlık Programı 38 günlük dört modül ve bir yaz modülünden oluşan bir modüler sistem kullanır. 38 günlük dersin ardından öğrenciler yeni modülün başlamasından önce kısa bir ara verirler.

Beş düzey vardır:

Düzeylerin Tanımları

 1. Düzey – İngilizce çok az bilen öğrenciler (CEFR pre-A1 ve A1) akademik yılın başında bu düzeye yerleştirilirler. İngilizce Hazırlık Programı’na bu düzeyden başlayan öğrencilerin programı tamamlayarak fakülteye geçebilmeleri için sırasıyla 1.Düzey, 2. Düzey, 3. Düzey, 4. Düzey ve Fakülte Hazırlık Düzeylerini başarıyla geçmeleri gerekir.
 2. Düzey’i başarıyla tamamlayan öğrencilerin
 • Gündelik dilde kullanılan ifadeleri, gereksinimlerini karşılayacak belirli tipteki çok temel sözcük gruplarını anlamaları ve kullanabilmeleri;
 • Kendilerini ve başkalarını tanıtabilmeleri, nerede oturduğu, kimleri tanıdığı, sahip olduğu nesneler gibi kişisel bilgiler hakkında sorular sorabilmeleri;
 • Karşısındaki insanın yavaş ve net konuşması ve yardıma hazır olması halinde basit yolla iletişim kurmaları beklenir.
 1. Düzey – Temel İngilizce bilgisine sahip olan (CEFR A2) öğrenciler bu düzeye yerleştirilirler. İngilizce Hazırlık Programı’na bu düzeyden başlayan öğrencilerin programı tamamlayarak fakülteye geçebilmeleri için sırasıyla 2. Düzey, 3. Düzey, 4. Düzey ve Fakülte Hazırlık Düzeylerini başarıyla geçmeleri gerekir.
 2. Düzey’i başarıyla tamamlayan öğrencilerin
 • En yakın ilişkili alanlara dair cümleleri ve sıkça kullanılan ifadeleri (örn: çok temel kişi ve aile MEF Üniversitesi YDYO Ağustos 2020 Öğrenci Rehberi bilgileri, alışveriş, yerel coğrafya, istihdam) anlamaları;
  ● Alışılagelen ve rutin konulara dair basit ve doğrudan bilgi alışverişini gerektiren basit ve rutin işlerde iletişim kurmaları;
 • Kendi geçmişini, yakın çevresini veya yakın gereksinin alanlarındaki konuları basit ifadelerle anlatması beklenir.
 1. Düzey –İngilizce düzeyleri alt Orta (CEFR B1) olan öğrenciler bu düzeye yerleştirilirler. İngilizce Hazırlık Programı’na bu düzeyden başlayan öğrencilerin programı tamamlayarak fakülteye geçebilmeleri için sırasıyla 3. Düzey, 4. Düzey ve Fakülte Hazırlık Düzeylerini başarıyla geçmeleri gerekir.
 2. Düzey’i başarıyla tamamlayan öğrencilerin
 • İş, okul, eğlence gibi alanlarda sürekli karşılaşılaşılan alışıldık konular üzerine net standart bilginin ana noktalarını anlaması
 • İngilizcenin konuşulduğu yerlerde seyahat ederken ortaya çıkabilecek durumlarla baş edebilmesi;
 • Genel geçer veya kişisel ilgisi olan konular üzerine basit akıcı metinler yazabilmesi;
 • Deneyimlerini ve olayları, rüyaları, umutlarını ve tutkularını anlatabilmesi ve düşüncelerine, planlarına ilişkin kısa gerekçeler anlatabilmesi ve açıklamalar yapabilmesi beklenir.
 1. Düzey – Yakın Orta üstü (CEFR B2-) düzeydeki öğrenciler bu düzeye yerleştirilirler. İngilizce Hazırlık Programı’na bu düzeyden başlayan öğrencilerin programı tamamlayarak fakülteye geçebilmeleri için 4. Düzey ve Fakülte Hazırlık Düzeylerini başarıyla geçmeleri gerekir.
 2. Düzey’i başarıyla tamamlayan öğrencilerin
 • Karmaşık metinlerin ana fikirlerini anlaması ve yazarların kendilerine özgü bakış açılarını saptayabilmeleri;
 • Sosyal ortamlarda rahatlıkla ve kendilerini ifade edebilecek tarzda iletişim kurabilmeleri;
 • Düşüncelerini, bakış açılarını, fikirlerini gerek yazılı gerekse sözlü olarak ifade etme konusunda gelişen bir yeterlik göstermeleri beklenir.

Fakülte Hazırlık (Pre-Faculty) Düzeyi – Orta üstü (CEFR B2) düzeydeki öğrenciler bu düzeye yerleştirilirler. İngilizce Hazırlık Programı’na bu düzeyden başlayan öğrencilerin programı tamamlayarak fakülteye geçebilmeleri için Fakülte Hazırlık Düzeyini başarıyla geçmeleri gerekir.

Fakülte Hazırlık Düzeyini başarıyla tamamlayan öğrencilerin

 • Canlı ya da kayıt edilmiş bir konferans ya da sunumu dinleyip anlamaları;
 • Basit bir akademik tartışma yaratabilir ve iletişimi yönetmek için stratejiler kullanabilir;
 • Taslak ya da notlar aracılığıyla akademik bir sunum yapabilir;
 • Genel okuyucu kitlesi için yazılan akademik makaleleri anlayabilir;
 • Akademik dilde çeşitli paragraf ve notlar yazabilir;

İngilizce Yeterlilik Sınavı İçeriği

Yeterlilik Sınavı

Bir akademik yıl boyunca üç defa yeterlilik sınavı yapılır; dönemin en başında, birinci dönemin sonunda ve ikinci dönemin sonunda. Yeterlilik testi, Üniversite tarafından yapılacak olup, sınavın yapılacağı tarih ve saatler Üniversitesinin web sitesinde yayınlanacaktır. Sınav sonuçları, 72 saat içerisinde hazır olacak ve öğrencilere bildirilecektir.

Yerleştirme Sınavı (Birinci Aşama)

MEF Üniversitesi Maslak Kampüsü’nde yapılacak olan Yerleştirme Sınavı, 100 çoktan seçmeli soru içeren kağıt üzerinde yapılan bir sınavdır. Öğrencilerin; gramer, kelime dağarcığı ve genel İngilizce kullanımı konularını kapsayan soruları 100 dakika içerisinde cevaplandırması gerekmektedir. Yerleştirme sınavı sonuçlarına göre öğrencilerin ikinci aşamaya geçip geçemedikleri, geçemedilerse Level 1 (CEFR’a göre A1’e kadar) veya Level 2’den (CEFR’a göre A2’ye kadar) hangisine yerleştikleri belli olacaktır. Bu sınava girmeyen öğrenciler otomatik olarak Level 1’e yerleştirilecektir. Yeterli puanı alan öğrenciler Yeterlilik Sınavı’na (Proficiency Test) girmeye hak kazanacaktır.

VEPT-Yeterlilik Sınavı (İkinci Aşama)

MEF İngilizce Hazırlık Programı Yerleştirme Sınavında 81 veya üstünde puan alan adaylar Pearson Versant İngilizce Seviye Tespit Sınavı’na (VEPT) gireceklerdir. Bu sınav öğrencinin Hazırlık Programı’na 2. Düzey, 3. Düzey, 4. Düzey veya Fakülte Hazırlık Düzeyine ya da doğrudan lisans programlarına devam edip etmeyeceklerini belirleyecektir. VEPT, bilgisayar kullanılarak yapılan dokuz bölümlük, 50 dakikalık bir testtir. Okuma, yazma, dinleme ve konuşmayı ölçer ve Avrupa Konseyi Ortak Dil Kriterleri Çerçeve Programı’na (CEFR) göre düzenlenir. 20-80 arası puanlanır.

BİZ NE SUNUYORUZ?

Öğrencinin gireceği sınavın her bir aşamasını atlamak çin ayrı ayrı ihtiyaç duyacağı gramer yapılarını ve kelime bilgisini gerek örnek sorularla, gerek ders içi anında pratiklerle veriyor, bu esnada ders içeriğimizin sınavın aşamalarının farklı içerikleriyle de ilişkili olmasına özen gösteriyoruz. Tüm bunları yaparken öğrencinin her seviyenin sonunda kazanmış olması beklenen iletişim ve dili kullanma becerilerinin eksik olmadığından emin olarak ilerliyoruz.

VEPT sınavında öğrencinin genel İngilizceden daha farklı bir dil yapısıyla karşılaştığında işine yarayacak bakış açılarını, yazma, dinleme tekniklerini öğretiyor, okuduğunu anlama becerilerini ilerletebileceği materyaller kullanarak seviyenin ilerlemesini sağlıyoruz.

İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ

İTÜ Proficiency (İngilizce Yeterlilik) Sınavı, İTÜ Hazırlık Okulu akademik takvime göre yılda dört defa yapılan iki aşamalı bir sınavdır.

İTÜ Proficiency 1. aşama sınavı 60 puan değerindedir. 45 adet çoktan seçmeli sorudan oluşur. İlk 15 soru restatement sorusudur. Verilen cümleye en yakın anlamlı olan cümleyi seçeneklerden bulmanız istenir.

 • Sonrasında Readingbölümü gelir. Bu bölümde 4 ayrı okuma metninden toplam 30 soru
 • Restatementsoruları 1 puan, Reading soruları ise 1.5 puan değerindedir.
 • aşamadan en az 30alan öğrenciler 2. aşamaya girmeye hak kazanırlar. İTÜ Proficiency 2. Aşama sınavı ilkinden 1 ya da 2 gün sonra yapılır. Sırasıyla Listening ve Writing bölümlerinden oluşur. Toplam 40 puan değerindedir.
 • Listening sınavıher biri 2 puan değerinde olan 10 sorudan oluşur. Note taking listening tarzındadır. Dağıtılan not alma kağıtlarına sadece bir defa dinletilen listening parçasını dinlerken önemli gördüğünüz yerleri not alırsınız. Sonrasında parça ile alakalı 10 adet soru içeren soru kağıtları dağıtılır. Öğrenciler bu soruları almış oldukları notlara göre cevaplarlar. Not aldığınız kağıtlar ile ilgili bir değerlendirme ya da puanlama yapılmaz.
 • Writing bölümü20 puan değerindedir. Öğrencilere 3 konu verilir ve bunlardan birini seçip yaklaşık 350 kelimelik bir akademik yapıda bir kompozisyon (essay) yazmaları istenir.
 • Sınavda Cause, Effectve Compare & Contrast essay tiplerinden ikisi çıkar.
 • İTÜ Proficiency sınavından başarılı olmak için her iki aşama toplamının en az 60 puanolması gereklidir. Bunu yaparken de ikinci aşamadan en az 20 puan alma şartı vardır.

İTÜ Proficiency 2. aşama sınavı da yine bu şekilde dinleme ve yazma olarak uygulamalı İngilizce bilginizi test eder.

BİZ NE SUNUYORUZ?

Öğrencinin sınavda karşılaştığı restatement soruları için kullanabileceği gramer, kelime bilgisi ve cümlede anlam odaklı bakış açılarını öğretiyor, reading sorularında nasıl bilgi ayıklaması ve yorumlaması gerektiğini örnek sorular üzerinden pratik yoluyla gösteriyoruz.

Listening sınavı için ihtiyaç duyacağı bilgi analiz ve ayıklama pratiğini, sınav sırasında kullanabileceği dinleme ve not alma teknikleri ile beraber veriyor, note taking listening bölümü için kullanabileceği not alma stratejilerini göstererek, dersler sırasında öğretmen gözetiminde yapılan çalışmalarla öğrenciyi sınavın bu bölümü için en verimli yöntemlerle tanıştırmayı hedefliyoruz.

Writing bölümünde öğrencinin kullanması gereken akademik yazı taslağını kendisine öğreterek, dersler sırasında en iyi şekilde uygulayabilmesi için yol gösteriyoruz. Karşısına çıkabilecek essay tiplerine ilişkin farklı pratikler yaparak öğrencinin farklı soru tarzlarına olan yatkınlığını geliştiriyoruz.

IŞIK ÜNİVERSİTESİ

İngilizce Yerleştirme Sınavı

Sınav 75 dakikadır ve İngilizce dilbilgisi, okuma, ve yazma becerilerini ölçer. Seviye Belirleme Sınavı’nı geçemeyen öğrenciler doğrudan Hazırlık Programı’na başlarlar. Seviye Belirleme Sınavı’nı geçen öğrenciler ise İngilizce Yeterlilik Sınavı’na girerler.

İngilizce Yeterlik Sınavı

Yaklaşık 4 saat süren ve öğrencilerin İngilizce okuma (%25), dinleme (%25) yazma (%25) ve konuşma (%25) becerilerini ölçen bir sınavdır. Sınav sabah ve öğleden sonra olmak üzere iki oturumda yapılır. Konuşma sınavı aynı gün öğleden sonar veya ertesi gün verilebilir.

Sabah oturumu 2 bölümden oluşur.

İlk bölümde çoklu mini okuma metinleri verilir. Soru sayısı metinlerin uzunluğuna göre değişiklik gösterebilir. Okuma sınavı süresi ortalama 60 ila 75 dakikadır.

İkinci bölümde dinleme becerisi ölçülür. Dinleme metni 1500-1600 kelimeden oluşan genel bilgi içeren bir metindir ve ortalama 15-20 dakika sürer. Öğrencilerin metni dinlerken not tutmaları gerekir. Dinleme kısmı bittikten sonra öğrencilerin tuttukları notları kullanarak 15-20 dakika içerisinde verilen soruları cevaplamaları beklenir.

Üçüncü bölüm yazma bölümüdür ve öğleden sonraki oturumda verilir. Öğrencilere 500-550 kelimelik bir okuma metni verilir. Öğrencilerin verilen metni okuyup özetini çıkarıp metinle alakalı soruya katılma/karşı çıkma şeklinde bir cevap vermeleri gerekir. Öğrenciler fikirlerini metinden aldıkları bilgiler ile desteklemedir.

Yeterlik Sınavından 100 üzerinden en az 70 alırsanız, İngilizce Hazırlık Programından muaf olup fakültenize geçme hakkı kazanacaksınız.

Çıkış Sınavı (Exit Exam)

Çıkış Sınavı Ocak, Haziran ve Ağustos aylarında yapılır.

Birinci dönemin sonunda, Ocak ayında yapılan Çıkış Sınavı’na, not ortalamaları 70 ve üzeri olan ve devamsızlık sınırını aşmamış Track 3 öğrencileri sınava girmeye hak kazanırlar. Haziran ayında yapılan Çıkış Sınavı’nı devamsızlık sorunu olmayan tüm öğrenciler alabilir. Sınav Reading (Okuma), Listening (Dinleme) Writing (Yazma) ve Speaking (Konuşma) ana bölümlerinden oluşur. Bu bölümlerden her biri %25 ağırlığındadır.

Haziran ayındaki Çıkış Sınavı’nı geçemeyen öğrenciler, bu sınavı tekrar Yaz Okulu’nun sonunda, alırlar. Bu sınavda da başarısız olurlarsa yeni öğretim yılına başlayacak olan öğrencilerle birlikte Eylül ayındaki Yeterlik Sınavı’nı alırlar. Eylül ayında yapılan sınavda da başarısız olurlarsa Tekrar (Resit) öğrenci olarak Hazırlık Programı’na kaldıkları yerden devam ederler.

Hazırlık Programı’nda dönem içinde alınan notlar, geçme notunun % 50’sini oluşturur. Diğer % 50 Çıkış Sınavı’ndan alınan nottur. Yıl içi çalışmalarının ve Çıkış Sınavı’nın ortalaması en az 70 olmalıdır. Ayrıca Çıkış Sınavı notunun en az 65 olması gerekir.

Dönem notu; dönem içinde yapılan ödevler, ‘Quiz’ adı verilen haftalık kısa sınavlar, portföy, derse katılım ve devamlılık ve her dönem sonunda yapılan ara sınavların ortalaması alınarak verilir.

Muafiyet Bilgileri

Öğrencilerimiz, Yeterlik Sınavı veya Çıkış sınavı dışında, aşağıdaki sınavlardan bir yıl içerisinde aşağıda belirtilen geçerli puanlardan birini alarak Hazırlık okulu programından muaf olabilirler.

Lisans Öğrencileri:

TOEFL PBT                              532

TOEFL CBT                              199

TOEFL IBT                                 72

YDS/e-YDS/ÜDS                      60

PTE Academic                           55

 

BİZ NE SUNUYORUZ?

İngilizce Yerleştirme Sınavında, öğrencinin ilk bölümdeki sorular için ihtiyaç duyabileceği teknikleri, okuduğunu anlama becerisini ve okuduğunu anlama üzerine kullanabileceği bakış açılarını ona sunuyor, örnek sınavlar veya sorular üzerinden öğrendiklerini pratikte kullanabilmesine olanak sağlıyoruz.
Bu sınavın dinleme bölümü için öğrencinin kullanması gerekecek not tutma yöntemlerini ona gösterirken, bir dinleme sırasında hangi bilgilerin önem arz ettiğini ayıklayabilmesi için onu geliştiriyor ve kendisi için en verimli not tutma tekniklerini kazanmasına yardımcı oluyoruz.
Yazma bölümünde öğrencinin kendisine verilen metni anlaması, metne katılma/karşı çıkma aşamasında fikir yaratma becerisini kazanması için örnek metinler üzerinde pratikler yapıyor, oluşturduğu metnin fikir çerçevesinden sapmaması, gramer ve kelime bilgisi açısından en doğru noktada olması için öğrenciyi yönlendiriyoruz.
Yeterlilik sınavını geçen öğrencilerin Çıkış Sınavı (Exit Exam) için ihtiyaç duyabileceği akademik gramer ve kelime bilgisini kendisine sunarak örnek soru ve sınavlar üzerinden pratik yapmasını sağlıyor, ihtiyaç olduğunda öğrencinin performansını yükseltebilecek bakış açıları ve bilgiler sunuyoruz
Sınavın Reading kısmında öğrencinin metni nasıl yorumlaması gerektiğini, örnek metinler ve bu metinlere ilişkin sorular üzerinden uygulama yaparak öğretiyor, öğrencinin ihtiyacına göre farklı bakış açıları ve yorumlamalar sunuyoruz.

İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ

İNGİLİZCE DİL EĞİTİMİ VE İNGİLİZCE HAZIRLIK PROGRAMI

İngilizce Dil Yeterlilik Sınavı ( Proficiency):

İngilizce Muafiyet sınavı birbirini takip eden günlerde gerçekleştirilen, ilki 80 soruluk çoktan seçmeli ve yazma bölümünden oluşan ikincisi bu sınavın sonucuna bağlı olarak gerçekleştirilen ve konuşma sınavı olarak uygulanan sınavlardır. Yazılı Sınav aynı zamanda seviye tespit sınavı niteliğinde olup, öğrencilerin muaf olmama durumunda, İngilizce hazırlık eğitimlerine başlayacakları seviyenin belirlenmesini sağlar. İlk sınavın içeriği aşağıda yer alan tablodaki gibidir.

ÖLÇÜLEN BECERİ: DİNLEME & ANLAMA

SORU TİPLERİ

DİNLEME VE ANLAMA

 1. NOT ALMA
 2. DİNLERKEN CEVAPLAMA

Not: 20 SORU, 20 PUAN

 

ÖLÇÜLEN BECERİ: OKUMA

SORU TİPLERİ

–  OKUDUĞUNU YORUMLAMA–  OKUDUĞUNU ANLAMA

–  ANA FİKİR BULMA

–  ÇIKARIMDA BULUNMA

–  KELİMEYİ TAHMİN ETME

Not: 24 SORU, 24 PUAN

 

ÖLÇÜLEN BECERİ: DİL KULLANIMI

–   DİL BİLGİSİSORU TİPLERİ

Not: 20 SORU, 20 PUAN

 

ÖLÇÜLEN BECERİ: KELİME BİLGİSİ

SORU TİPLERİ

–  GENEL VE AKADEMİK KELİME BİLGİSİ

ÖLÇÜLEN BECERİ: YAZMA

Not: 16 SORU, 16 PUAN

SORU TİPLERİ:

–  KOMPOZİSYON

ÖLÇÜLEN BECERİ KONUŞMA

3 BÖLÜM

Not: 20 PUAN

Yazma Sınavı:

Yazılı sınavdan 75 ve üstü alan öğrenciler CEFR kriterlerine göre B2 seviyesi kabul edilir ve “Speaking” (konuşma) sınavına gerek kalmaksızın İngilizce Hazırlık Programından muaf olabilirler.

Konuşma Sınavı:

Yazılı sınavdan altmış (60) puan ile yetmiş dört (74) puan arası alan öğrenciler bölümündeki İngilizce dersleri takip edip edemeyeceklerine kanaat getirmek amacıyla Konuşma Sınavına girmeye hak kazanırlar. Genel konuşma becerisi ve belli konularda sorulara cevap verebilme, bir fikri beyan etme ve örneklerle savunabilme becerileri ölçülür. Bu sınavdan 75 ve üzeri alan öğrenciler İngilizce Hazırlık Programından muaf olurlar.

Başarısız olan öğrenciler yazılı sınavlarda aldıkları sonuçlara göre İngilizce hazırlık programında seviyelerine uygun bir sınıfa yerleştirilir.

BİZ NE SUNUYORUZ?

Öğrencinin sınavlar süresince kullanmaya ihtiyaç duyacağı becerileri geliştirmeye yönelik soru tipleri ve pratiklerle öğrenciye aşinalık kazandırıyor, sınav sırasında işine yarayacak not tutma yöntemleri, okuduğunu yorumlama üzerine bakış açıları gibi başlıklarda öğrenciye yol gösteriyoruz. Sınavın ilk bölümünde anlamanın gerekeceği kelimeleri ve dilbilgisini öğrencinin ihtiyacına yönelik olarak öğretiyoruz.

Konuşma sınavında öğrencinin kendi fikrini savunurken kullanabileceği kelime kalıplarını, savunduğu veya savunmadığı bir fikre nasıl farklı bakış açılarıyla yaklaşıp, nasıl örnekler sunabileceğine ilişkin pratikleri ders sırasında, gerektiği zaman öğrenciye anında geribildirim vererek öğretiyoruz.


- Sık Sorulan Sorular

Sana bağlı. Eğitim programlarımız kişinin ihtiyaç ve yoğunluğuna göre hazırlandığı için süreyi senin kişisel planın belirliyor. Konu hakkında detaylı bilgi almak için bize ulaşabilirsin.
Bize rahatça ulaşabilmen için araya bir müdüriyet ve resmiyet koymuyoruz. Arkadaşlar birbirine her zaman ulaşabilmeli.
Hayır. İngilizce öğrenirken kullanabileceğin en iyi kaynakları ücretsiz olarak seninle paylaşıyor olacağız.
Hayır. Bugüne kadar gördüğümüz sertifikaların için gerçekten bomboştu. B2 sertifikası ile bize gelip, aslında A2 olan çok sayıda öğrencimiz var. Amacı ticari olan tüm sertifikalara karşıyız. Ancak sizi uluslararası geçerliliğe sahip sertifika veren sınavlar için hazırlıyoruz.

- Stratejimiz