Bahçeşehir Üniversitesi Hazırlık Atlama

HE Language Academy

BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ

Kayıt döneminde verilecek Seviye Belirleme Sınavı’na tüm öğrencilerimizin katılımı zorunludur. Bu sınavdan 60 soruda en az 30 soru net ve yazma bölümünden B1 (intermediate) oranında başarılı olan öğrencilerimiz Yeterlik Sınavı’na girmeye hak kazanırken, bu oranın altında kalarak başarısız olanlar sınav sonucuna göre Hazırlık Programı’nda kendilerine uygun olan seviyeye yerleştirilir.

Hazırlık Programı’ndan muaf olabilmek için; lisans öğrencileri ve dikey geçiş düşünen önlisans (MYO) öğrencilerinin İngilizce Yeterlik Sınavı’ndan, 100 (yüz) üzerinden 60 (altmış) puan ve İngilizce Öğretmenliği öğrencileri için 100 (yüz) üzerinden 80 (seksen) puan almaları gerekmektedir.

Üniversiteye yeni kayıt yaptıran öğrencilerin İngilizce Hazırlık Programı’ndan muaf olabilmeleri için Yabancı Diller Yüksekokulu İngilizce Hazırlık Programı’nca verilen sınavlara girmeleri ve başarılı olmaları gerekmektedir.

Ayrıca, Bahçeşehir Üniversitesi Senatosu tarafından kabul edilmiş uluslararası geçerliği olan dil yeterlik sınavlarından (TOEFL, Pearson PTE Academic, Cambridge C1 Advanced (eski adıyla CAE – Cambridge English: Advanced)) istenen puanı aldıklarını gösteren belgeye sahip olan veya geldiği üniversitede %100 İngilizce öğrenim veren bir program öğrencisi olup Hazırlık Programı’ndan İngilizce dil yeterlik belgesi getiren öğrenciler de Hazırlık Programı’ndan muaf olabilirler.

İngilizce Seviye Belirleme Sınavı, üniversiteye ilk kez başlayacak öğrencilerin İngilizce seviyelerini ölçen ve sonrasında verilecek İngilizce Yeterlik Sınavı’na girecek öğrencilerin belirlenmesi için yapılan bir sınavdır. Bu sınavdan 60 soruda en az 30 soru net yapan öğrenciler başarılı sayılarak İngilizce Yeterlik Sınavı’na girmeye hak kazanırken, bu oranın altında kalarak başarısız olanlar İngilizce Seviye Belirleme Sınavı sonucuna göre Hazırlık Programı’nda kendilerine uygun olan seviyeye yerleştirilir.

İngilizce Seviye Belirleme Sınavı, çoktan seçmeli 60 soruluk dilbilgisi ve okuma bölümlerinden oluşacaktır.

İngilizce Seviye Belirleme Sınavı’ndan 60 soruda en az 30 net yapan öğrenciler, İngilizce Yeterlik Sınavı’na girmeye hak kazanacaklardır.

İngilizce Yeterlik Sınavı, öğrencinin Hazırlık Programı’ndan muaf sayılabilmesini sağlayan ve öğrencinin İngilizce’deki yeterliğini ölçen bir sınavdır. Akademik yıl başında verilen Seviye Belirleme Sınavı’ndan başarılı olup yeterlik sınavına girmeye hak kazanan öğrenciler ile yıl içinde Hazırlık Programı’na devam eden öğrenciler, bu sınavda da başarı gösterirlerse Hazırlık Programı’ndan başarılı sayılırlar.

İngilizce Yeterlik Sınavı, bir akademik yıl boyunca Ekim, Şubat, Haziran ve Temmuz aylarında olmak üzere 4 (dört) kez uygulanır (sınav tarihleri için bkz. Bahçeşehir Üniversitesi Akademik Takvimi).

Lisans öğrencileri ve dikey geçiş düşünen önlisans (MYO) öğrencilerinin İngilizce Yeterlik Sınavı’ndan geçmeleri için 100 (yüz) üzerinden en az 60 (altmış) puan almaları gerekmektedir.

İngilizce Öğretmenliği öğrencileri için geçme notu 100 (yüz) üzerinden en az 80 (seksen) puandır.

İngilizce Yeterlik Sınavı’nın kapsamı aşağıdaki gibidir:

Yazılı Sınav: Okuma, yazma yetilerini ve kelime ile dilbilgisi bilgilerini ölçer.

Sözlü Sınav: Konuşma yetisini ölçer.

İngilizce Yeterlik Sınavı’na katılmadan Hazırlık Sınıfını geçme şansım var mı?

İngilizce Hazırlık Programından muaf olabilmek için, öğrencilerin üniversitemiz tarafından eşdeğerliliği kabul edilen uluslararası sınavlardan birinden yeterli puanı almaları gerekmektedir. Son iki yıl içerisinde alınmış olan yabancı dil sınavı puanları kabul edilmektedir.

Lisans ve dikey geçiş düşünen önlisans (MYO) öğrencileri için:

TOEFL (IBT) 72*

YDS / e- YDS / YÖKDİL 60

Pearson PTE Akademik 55

CAE C

İngilizce Öğretmenliği öğrencileri için:

TOEFL (IBT) 79

YDS / e- YDS / YÖKDİL 80

Pearson PTE Akademik 78

CAE A

Yıl içerisinde Şubat, Haziran ve Temmuz aylarında yapılan İngilizce Yeterlik Sınavlarına, devamsızlık sorunu olmayan PREP-C seviyesi öğrencileri, B2 seviyesini başarı ile tamamlayan öğrenciler (B2 seviyesinden en az 65 (altmış beş) başarı notu alanlar) ve/veya B1 seviyesini 2, 4 ve 5. modüllerde yüksek başarı ile tamamlayan (en az 80 başarı notu alanlar) öğrenciler girmeye hak kazanır.

İngilizce Öğretmenliği Bölümü öğrencilerinin, İngilizce Yeterlik Sınavı’na girebilmeleri için B1 seviyesinden 80 (seksen) almaları yeterli değildir; B2 seviyesini en az 65 (altmış beş) başarı notu ile tamamlamak zorundadırlar.

Bahçeşehir Üniversitesi İngilizce Dil Yeterlik Sınavı İçeriği:

BİRİNCİ BÖLÜM: YAZILI SINAV

Soru sayısı : 60 çoktan seçmeli +1 kompozisyon yazma

Süre : 170 dakika

Ağırlık : %80

YAZILI SINAV DETAYLI İÇERİĞİ 

Ölçülen Beceri: Kelime Bilgisi

Soru Tipleri: Genel ve Akademik Kelime Bilgisi

Ölçülen Beceri: Okuma/Dili Kullanma

Soru Tipleri:

  1. Okuduğunu Anlama:
  • Ana fikir bulma
  • Çıkarımda bulunma
  • Referansları bulma
  • Kelimeyi tahmin etme
  1. Yeterlilik Ölçen Sorular:
  • Boşluk doldurma
  • Eş anlamlı cümleyi bulma

Not: Yukarıdaki iki bölüm toplam 60 dakikadır. 35 Soru vardır.


Soru Tipleri:
Ölçülen Beceri: Dinleme

  1. Dinlerken Cevaplama:
  2. Not Alma:

Not: Yukarıdaki  bölüm toplam 45 dakikadır. 15 Soru vardır.

Ölçülen Beceri: Yazma

Soru Tipleri: Kompozisyon yazma (300-350 kelime)

Not: Yukarıdaki  bölüm toplam 70 dakikadır.

İKİNCİ BÖLÜM: SÖZLÜ SINAV

Süre : 4 – 6 dakika (her öğrenci için)

Ağırlık: %20

Tanımı: Sınavın bu bölümünde öğrenciden kendisine verilen iki farklı konu hakkında toplam 4-6 dakika konuşması beklenir. Öğrenci aşağıdaki ölçütlere göre değerlendirilir:

Konuya bağlılık ve konuyu geliştirme
Dilbilgisi
Sözcük bilgisi
Akıcılık
Sesletim ve tonlama

Prosedür: Öğrenci bir zarftan toplam iki soru çeker ve bunlara ayrıntılı yanıt verir.

Konular: Öğrencinin aşağıda belirtilen konular hakkında konuşması beklenir:

Toplum
Aile
İş ve Çalışma Dünyası
Güncel Konular (savaş, felaketler, ekonomi, vs.)
Çevre
Spor
Seyahat
Dil
Reklam
Eğitim
Sanat
Medya
Suç
Sağlık

BİZ NE SUNUYORUZ?

Öğrencinin yazılı sınav sırasında kullanabileceği kelime bilgisi, okuduğunu anlama ve yorumlama becerisi, eşzamanlı dinleme ve soru cevaplama ve dinlerken not alma gibi bölümlerde kullanabileceği bakış açıları, bilgi ayıklama yöntemleri ve not alma teknikleri gibi bilgileri öğrenciye dersler sırasında soru çözümleri, dinleme metinleri ve not alma pratikleri ile öğretiyor, sınavda kullanabileceği şekilde iyileştiriyoruz.

Sözlü sınav esnasında öğrencinin karşısına çıkabilecek farkı konularla ilgili konu başlıkları ile çalışırken öğrenciye hem fikrini sunarken kullanabileceği söylem tekniklerini öğretiyor, hem de dersler esnasında pratik yapılırken ek kelime ve gramer bilgilerini de verip, ilerleme kaydetmesini sağlıyoruz. Bu esnada sınavın kritlerlerini de ne kadar karşılayabilediğini takip ediyoruz.


Hazırlık sınıfı, üniversiteye yeni katılan öğrencilerin İngilizce yeterliliğini sağlayabilmeleri için 1 yıl boyunca alacakları dil eğitimini içermektedir. Birçok öğrenci hazırlık yılını kayıp olarak görmektedir ve bunun için hazırlık atlama sınavına hazırlanmaktadır. Hazırlık muafiyet sınavları her üniversiteye göre farklılıklar göstermekle beraber, temel olarak benzer yapıda bir yeterlilik aranmaktadır.

Hazırlık sınıfı atlama sınavları temel dil yeterliliğini ölçümleyen okuma, yazma, dinleme, kelime bilgisi, gramer bölümlerinden oluşmaktadır. Soruların ve bölümlerin puan dağılımı üniversiteden üniversiteye göre farklılık gösterebilmektedir.

Hazırlık muafiyet sınavından başarılı olarak geçen öğrenciler direkt olarak okuyacakları bölüme başlayabilirler. Sınava girmeyen veya sınavda başarısız olan öğrenciler ise ilk yılını sadece İngilizce eğitimi ile geçirerek, asıl bölüm derslerine 1 yıl sonra başlamaktadır. Bu da hem iş hayatında hem de üniversite hayatında bir yıllık bir gecikme olarak yansımaktadır.

Sınav her üniversite için değişiklikler gösterse de, ortak olan bölümler aşağıdaki gibi açıklanabilir:

Gramer: Öğrencilerin dil bilgisi konularından sorumlu olduğu bölümdür.

Kelime Bilgisi: Okuma, yazma, konuşma ve yorumlama gibi dil becerileri için gereken kelime haznesinin ölçümlendiği bölümdür.

Okuma: Sınavda verilen metinlerin anlaşılması, yorumlama tekniklerinin geliştirilmesini ölçümleyen kısımdır.

Yazma: Sınavda öğrencilerden beklenen kompozisyon becerisi ve yazma tekniklerinin yeterliliğidir.

Dinleme: Öğrencilerin İngilizce dinleme ve dinlediğini anlayabilme becerilerini ölçümleyen bölümdür. Dinletilen metin ile ilgili sorular cevaplanmaktadır.


- Sık Sorulan Sorular

Sana bağlı. Eğitim programlarımız kişinin ihtiyaç ve yoğunluğuna göre hazırlandığı için süreyi senin kişisel planın belirliyor. Konu hakkında detaylı bilgi almak için bize ulaşabilirsin.
Bize rahatça ulaşabilmen için araya bir müdüriyet ve resmiyet koymuyoruz. Arkadaşlar birbirine her zaman ulaşabilmeli.
Hayır. İngilizce öğrenirken kullanabileceğin en iyi kaynakları ücretsiz olarak seninle paylaşıyor olacağız.
Hayır. Bugüne kadar gördüğümüz sertifikaların için gerçekten bomboştu. B2 sertifikası ile bize gelip, aslında A2 olan çok sayıda öğrencimiz var. Amacı ticari olan tüm sertifikalara karşıyız. Ancak sizi uluslararası geçerliliğe sahip sertifika veren sınavlar için hazırlıyoruz.

- Stratejimiz