Işık Üniversitesi Hazırlık Atlama

HE Language Academy

IŞIK ÜNİVERSİTESİ

İngilizce Yerleştirme Sınavı

Sınav 75 dakikadır ve İngilizce dilbilgisi, okuma, ve yazma becerilerini ölçer. Seviye Belirleme Sınavı’nı geçemeyen öğrenciler doğrudan Hazırlık Programı’na başlarlar. Seviye Belirleme Sınavı’nı geçen öğrenciler ise İngilizce Yeterlilik Sınavı’na girerler.

İngilizce Yeterlik Sınavı

Yaklaşık 4 saat süren ve öğrencilerin İngilizce okuma (%25), dinleme (%25) yazma (%25) ve konuşma (%25) becerilerini ölçen bir sınavdır. Sınav sabah ve öğleden sonra olmak üzere iki oturumda yapılır. Konuşma sınavı aynı gün öğleden sonar veya ertesi gün verilebilir.

Sabah oturumu 2 bölümden oluşur.

İlk bölümde çoklu mini okuma metinleri verilir. Soru sayısı metinlerin uzunluğuna göre değişiklik gösterebilir. Okuma sınavı süresi ortalama 60 ila 75 dakikadır.

İkinci bölümde dinleme becerisi ölçülür. Dinleme metni 1500-1600 kelimeden oluşan genel bilgi içeren bir metindir ve ortalama 15-20 dakika sürer. Öğrencilerin metni dinlerken not tutmaları gerekir. Dinleme kısmı bittikten sonra öğrencilerin tuttukları notları kullanarak 15-20 dakika içerisinde verilen soruları cevaplamaları beklenir.

Üçüncü bölüm yazma bölümüdür ve öğleden sonraki oturumda verilir. Öğrencilere 500-550 kelimelik bir okuma metni verilir. Öğrencilerin verilen metni okuyup özetini çıkarıp metinle alakalı soruya katılma/karşı çıkma şeklinde bir cevap vermeleri gerekir. Öğrenciler fikirlerini metinden aldıkları bilgiler ile desteklemedir.

Yeterlik Sınavından 100 üzerinden en az 70 alırsanız, İngilizce Hazırlık Programından muaf olup fakültenize geçme hakkı kazanacaksınız.

Çıkış Sınavı (Exit Exam)

Çıkış Sınavı Ocak, Haziran ve Ağustos aylarında yapılır.

Birinci dönemin sonunda, Ocak ayında yapılan Çıkış Sınavı’na, not ortalamaları 70 ve üzeri olan ve devamsızlık sınırını aşmamış Track 3 öğrencileri sınava girmeye hak kazanırlar. Haziran ayında yapılan Çıkış Sınavı’nı devamsızlık sorunu olmayan tüm öğrenciler alabilir. Sınav Reading (Okuma), Listening (Dinleme) Writing (Yazma) ve Speaking (Konuşma) ana bölümlerinden oluşur. Bu bölümlerden her biri %25 ağırlığındadır.

Haziran ayındaki Çıkış Sınavı’nı geçemeyen öğrenciler, bu sınavı tekrar Yaz Okulu’nun sonunda, alırlar. Bu sınavda da başarısız olurlarsa yeni öğretim yılına başlayacak olan öğrencilerle birlikte Eylül ayındaki Yeterlik Sınavı’nı alırlar. Eylül ayında yapılan sınavda da başarısız olurlarsa Tekrar (Resit) öğrenci olarak Hazırlık Programı’na kaldıkları yerden devam ederler.

Hazırlık Programı’nda dönem içinde alınan notlar, geçme notunun % 50’sini oluşturur. Diğer % 50 Çıkış Sınavı’ndan alınan nottur. Yıl içi çalışmalarının ve Çıkış Sınavı’nın ortalaması en az 70 olmalıdır. Ayrıca Çıkış Sınavı notunun en az 65 olması gerekir.

Dönem notu; dönem içinde yapılan ödevler, ‘Quiz’ adı verilen haftalık kısa sınavlar, portföy, derse katılım ve devamlılık ve her dönem sonunda yapılan ara sınavların ortalaması alınarak verilir.

Muafiyet Bilgileri

Öğrencilerimiz, Yeterlik Sınavı veya Çıkış sınavı dışında, aşağıdaki sınavlardan bir yıl içerisinde aşağıda belirtilen geçerli puanlardan birini alarak Hazırlık okulu programından muaf olabilirler.

Lisans Öğrencileri:

TOEFL PBT                              532

TOEFL CBT                              199

TOEFL IBT                                 72

YDS/e-YDS/ÜDS                      60

PTE Academic                           55

 

BİZ NE SUNUYORUZ?

İngilizce Yerleştirme Sınavında, öğrencinin ilk bölümdeki sorular için ihtiyaç duyabileceği teknikleri, okuduğunu anlama becerisini ve okuduğunu anlama üzerine kullanabileceği bakış açılarını ona sunuyor, örnek sınavlar veya sorular üzerinden öğrendiklerini pratikte kullanabilmesine olanak sağlıyoruz.
Bu sınavın dinleme bölümü için öğrencinin kullanması gerekecek not tutma yöntemlerini ona gösterirken, bir dinleme sırasında hangi bilgilerin önem arz ettiğini ayıklayabilmesi için onu geliştiriyor ve kendisi için en verimli not tutma tekniklerini kazanmasına yardımcı oluyoruz.
Yazma bölümünde öğrencinin kendisine verilen metni anlaması, metne katılma/karşı çıkma aşamasında fikir yaratma becerisini kazanması için örnek metinler üzerinde pratikler yapıyor, oluşturduğu metnin fikir çerçevesinden sapmaması, gramer ve kelime bilgisi açısından en doğru noktada olması için öğrenciyi yönlendiriyoruz.
Yeterlilik sınavını geçen öğrencilerin Çıkış Sınavı (Exit Exam) için ihtiyaç duyabileceği akademik gramer ve kelime bilgisini kendisine sunarak örnek soru ve sınavlar üzerinden pratik yapmasını sağlıyor, ihtiyaç olduğunda öğrencinin performansını yükseltebilecek bakış açıları ve bilgiler sunuyoruz
Sınavın Reading kısmında öğrencinin metni nasıl yorumlaması gerektiğini, örnek metinler ve bu metinlere ilişkin sorular üzerinden uygulama yaparak öğretiyor, öğrencinin ihtiyacına göre farklı bakış açıları ve yorumlamalar sunuyoruz.


Hazırlık sınıfı, üniversiteye yeni katılan öğrencilerin İngilizce yeterliliğini sağlayabilmeleri için 1 yıl boyunca alacakları dil eğitimini içermektedir. Birçok öğrenci hazırlık yılını kayıp olarak görmektedir ve bunun için hazırlık atlama sınavına hazırlanmaktadır. Hazırlık muafiyet sınavları her üniversiteye göre farklılıklar göstermekle beraber, temel olarak benzer yapıda bir yeterlilik aranmaktadır.

Hazırlık sınıfı atlama sınavları temel dil yeterliliğini ölçümleyen okuma, yazma, dinleme, kelime bilgisi, gramer bölümlerinden oluşmaktadır. Soruların ve bölümlerin puan dağılımı üniversiteden üniversiteye göre farklılık gösterebilmektedir.

Hazırlık muafiyet sınavından başarılı olarak geçen öğrenciler direkt olarak okuyacakları bölüme başlayabilirler. Sınava girmeyen veya sınavda başarısız olan öğrenciler ise ilk yılını sadece İngilizce eğitimi ile geçirerek, asıl bölüm derslerine 1 yıl sonra başlamaktadır. Bu da hem iş hayatında hem de üniversite hayatında bir yıllık bir gecikme olarak yansımaktadır.

Sınav her üniversite için değişiklikler gösterse de, ortak olan bölümler aşağıdaki gibi açıklanabilir:

Gramer: Öğrencilerin dil bilgisi konularından sorumlu olduğu bölümdür.

Kelime Bilgisi: Okuma, yazma, konuşma ve yorumlama gibi dil becerileri için gereken kelime haznesinin ölçümlendiği bölümdür.

Okuma: Sınavda verilen metinlerin anlaşılması, yorumlama tekniklerinin geliştirilmesini ölçümleyen kısımdır.

Yazma: Sınavda öğrencilerden beklenen kompozisyon becerisi ve yazma tekniklerinin yeterliliğidir.

Dinleme: Öğrencilerin İngilizce dinleme ve dinlediğini anlayabilme becerilerini ölçümleyen bölümdür. Dinletilen metin ile ilgili sorular cevaplanmaktadır.


- Sık Sorulan Sorular

Sana bağlı. Eğitim programlarımız kişinin ihtiyaç ve yoğunluğuna göre hazırlandığı için süreyi senin kişisel planın belirliyor. Konu hakkında detaylı bilgi almak için bize ulaşabilirsin.
Bize rahatça ulaşabilmen için araya bir müdüriyet ve resmiyet koymuyoruz. Arkadaşlar birbirine her zaman ulaşabilmeli.
Hayır. İngilizce öğrenirken kullanabileceğin en iyi kaynakları ücretsiz olarak seninle paylaşıyor olacağız.
Hayır. Bugüne kadar gördüğümüz sertifikaların için gerçekten bomboştu. B2 sertifikası ile bize gelip, aslında A2 olan çok sayıda öğrencimiz var. Amacı ticari olan tüm sertifikalara karşıyız. Ancak sizi uluslararası geçerliliğe sahip sertifika veren sınavlar için hazırlıyoruz.

- Stratejimiz