İstnbul Medipol Üniversitesi Hazırlık Atlama

HE Language Academy

İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ

İNGİLİZCE DİL EĞİTİMİ VE İNGİLİZCE HAZIRLIK PROGRAMI

İngilizce Dil Yeterlilik Sınavı ( Proficiency):

İngilizce Muafiyet sınavı birbirini takip eden günlerde gerçekleştirilen, ilki 80 soruluk çoktan seçmeli ve yazma bölümünden oluşan ikincisi bu sınavın sonucuna bağlı olarak gerçekleştirilen ve konuşma sınavı olarak uygulanan sınavlardır. Yazılı Sınav aynı zamanda seviye tespit sınavı niteliğinde olup, öğrencilerin muaf olmama durumunda, İngilizce hazırlık eğitimlerine başlayacakları seviyenin belirlenmesini sağlar. İlk sınavın içeriği aşağıda yer alan tablodaki gibidir.

ÖLÇÜLEN BECERİ: DİNLEME & ANLAMA

SORU TİPLERİ

DİNLEME VE ANLAMA

  1. NOT ALMA
  2. DİNLERKEN CEVAPLAMA

Not: 20 SORU, 20 PUAN

 

ÖLÇÜLEN BECERİ: OKUMA

SORU TİPLERİ

–  OKUDUĞUNU YORUMLAMA–  OKUDUĞUNU ANLAMA

–  ANA FİKİR BULMA

–  ÇIKARIMDA BULUNMA

–  KELİMEYİ TAHMİN ETME

Not: 24 SORU, 24 PUAN

 

ÖLÇÜLEN BECERİ: DİL KULLANIMI

–   DİL BİLGİSİSORU TİPLERİ

Not: 20 SORU, 20 PUAN

 

ÖLÇÜLEN BECERİ: KELİME BİLGİSİ

SORU TİPLERİ

–  GENEL VE AKADEMİK KELİME BİLGİSİ

ÖLÇÜLEN BECERİ: YAZMA

Not: 16 SORU, 16 PUAN

SORU TİPLERİ:

–  KOMPOZİSYON

ÖLÇÜLEN BECERİ KONUŞMA

3 BÖLÜM

Not: 20 PUAN

Yazma Sınavı:

Yazılı sınavdan 75 ve üstü alan öğrenciler CEFR kriterlerine göre B2 seviyesi kabul edilir ve “Speaking” (konuşma) sınavına gerek kalmaksızın İngilizce Hazırlık Programından muaf olabilirler.

Konuşma Sınavı:

Yazılı sınavdan altmış (60) puan ile yetmiş dört (74) puan arası alan öğrenciler bölümündeki İngilizce dersleri takip edip edemeyeceklerine kanaat getirmek amacıyla Konuşma Sınavına girmeye hak kazanırlar. Genel konuşma becerisi ve belli konularda sorulara cevap verebilme, bir fikri beyan etme ve örneklerle savunabilme becerileri ölçülür. Bu sınavdan 75 ve üzeri alan öğrenciler İngilizce Hazırlık Programından muaf olurlar.

Başarısız olan öğrenciler yazılı sınavlarda aldıkları sonuçlara göre İngilizce hazırlık programında seviyelerine uygun bir sınıfa yerleştirilir.

BİZ NE SUNUYORUZ?

Öğrencinin sınavlar süresince kullanmaya ihtiyaç duyacağı becerileri geliştirmeye yönelik soru tipleri ve pratiklerle öğrenciye aşinalık kazandırıyor, sınav sırasında işine yarayacak not tutma yöntemleri, okuduğunu yorumlama üzerine bakış açıları gibi başlıklarda öğrenciye yol gösteriyoruz. Sınavın ilk bölümünde anlamanın gerekeceği kelimeleri ve dilbilgisini öğrencinin ihtiyacına yönelik olarak öğretiyoruz.

Konuşma sınavında öğrencinin kendi fikrini savunurken kullanabileceği kelime kalıplarını, savunduğu veya savunmadığı bir fikre nasıl farklı bakış açılarıyla yaklaşıp, nasıl örnekler sunabileceğine ilişkin pratikleri ders sırasında, gerektiği zaman öğrenciye anında geribildirim vererek öğretiyoruz.


Hazırlık sınıfı, üniversiteye yeni katılan öğrencilerin İngilizce yeterliliğini sağlayabilmeleri için 1 yıl boyunca alacakları dil eğitimini içermektedir. Birçok öğrenci hazırlık yılını kayıp olarak görmektedir ve bunun için hazırlık atlama sınavına hazırlanmaktadır. Hazırlık muafiyet sınavları her üniversiteye göre farklılıklar göstermekle beraber, temel olarak benzer yapıda bir yeterlilik aranmaktadır.

Hazırlık sınıfı atlama sınavları temel dil yeterliliğini ölçümleyen okuma, yazma, dinleme, kelime bilgisi, gramer bölümlerinden oluşmaktadır. Soruların ve bölümlerin puan dağılımı üniversiteden üniversiteye göre farklılık gösterebilmektedir.

Hazırlık muafiyet sınavından başarılı olarak geçen öğrenciler direkt olarak okuyacakları bölüme başlayabilirler. Sınava girmeyen veya sınavda başarısız olan öğrenciler ise ilk yılını sadece İngilizce eğitimi ile geçirerek, asıl bölüm derslerine 1 yıl sonra başlamaktadır. Bu da hem iş hayatında hem de üniversite hayatında bir yıllık bir gecikme olarak yansımaktadır.

Sınav her üniversite için değişiklikler gösterse de, ortak olan bölümler aşağıdaki gibi açıklanabilir:

Gramer: Öğrencilerin dil bilgisi konularından sorumlu olduğu bölümdür.

Kelime Bilgisi: Okuma, yazma, konuşma ve yorumlama gibi dil becerileri için gereken kelime haznesinin ölçümlendiği bölümdür.

Okuma: Sınavda verilen metinlerin anlaşılması, yorumlama tekniklerinin geliştirilmesini ölçümleyen kısımdır.

Yazma: Sınavda öğrencilerden beklenen kompozisyon becerisi ve yazma tekniklerinin yeterliliğidir.

Dinleme: Öğrencilerin İngilizce dinleme ve dinlediğini anlayabilme becerilerini ölçümleyen bölümdür. Dinletilen metin ile ilgili sorular cevaplanmaktadır.


- Sık Sorulan Sorular

Sana bağlı. Eğitim programlarımız kişinin ihtiyaç ve yoğunluğuna göre hazırlandığı için süreyi senin kişisel planın belirliyor. Konu hakkında detaylı bilgi almak için bize ulaşabilirsin.
Bize rahatça ulaşabilmen için araya bir müdüriyet ve resmiyet koymuyoruz. Arkadaşlar birbirine her zaman ulaşabilmeli.
Hayır. İngilizce öğrenirken kullanabileceğin en iyi kaynakları ücretsiz olarak seninle paylaşıyor olacağız.
Hayır. Bugüne kadar gördüğümüz sertifikaların için gerçekten bomboştu. B2 sertifikası ile bize gelip, aslında A2 olan çok sayıda öğrencimiz var. Amacı ticari olan tüm sertifikalara karşıyız. Ancak sizi uluslararası geçerliliğe sahip sertifika veren sınavlar için hazırlıyoruz.

- Stratejimiz