MEF Üniversitesi Hazırlık Atlama

HE Language Academy

MEF ÜNİVERSİTESİ

MEF Üniversitesi Yerleştirme sınavı (1. Aşama), çoktan seçmeli 100 sorudan oluşan, kâğıt üzerinde uygulanan bir testtir. Öğrenciler dilbilgisi, sözcük bilgisi ve İngilizcenin genel kullanımını içeren bu soruları 100 dakika içinde yanıtlayacaktır. Yerleştirme sınavının sonucuna göre öğrenciler ya ikinci sınava geçme hakkına kavuşacaklar ya da 1. Düzey veya 2. Düzeye yerleştirileceklerdir. Bu sınava girmeyenler otomatikman 1. Düzeye yerleştirilecek ve lisans programına doğrudan girmeleri mümkün olmayacaktır. Yerleştirme sınavında yeterli puanı alan öğrenciler yeterlik sınavına girmeye hak kazanacaktır. Bu sınavdaki puan aralıkları şöyledir:

0 – 60 puan 1.düzey

61 – 80 puan 2. Düzey

81+ VEPT İkinci Sınav

VEPT- Yeterlilik Sınavı (Tüm Öğrenciler)

2020-2021 Akademik yılında üniversitemize yerleşen tüm öğrenciler 21 Eylül 2020 tarihinde VEPT Online- İngilizce Yeterlilik Sınavına  gireceklerdir. Bu sınav öğrencinin Hazırlık Programı’na 1. Düzey, 2. Düzey, 3. Düzey, 4. Düzey, Fakülte Hazırlık Düzeyi ya da doğrudan lisans programlarına devam edip etmeyeceklerini belirleyecektir.

VEPT, bilgisayar kullanılarak yapılan dokuz bölümlük, 50 dakikalık bir testtir. Okuma, yazma, dinleme ve konuşmayı ölçer ve Avrupa Konseyi Ortak Dil Kriterleri Çerçeve Programı’na (CEFR) göre düzenlenir. 20-70 arası puanlanır.

Mef Üniversitesi  Hazırlık Atlama Sınavı

İngilizce Hazırlık Programının Yapısı

Yapı – Modüler Sistem

MEF İngilizce Hazırlık Programı 38 günlük dört modül ve bir yaz modülünden oluşan bir modüler sistem kullanır. 38 günlük dersin ardından öğrenciler yeni modülün başlamasından önce kısa bir ara verirler.

Beş düzey vardır:

Düzeylerin Tanımları

 1. Düzey – İngilizce çok az bilen öğrenciler (CEFR pre-A1 ve A1) akademik yılın başında bu düzeye yerleştirilirler. İngilizce Hazırlık Programı’na bu düzeyden başlayan öğrencilerin programı tamamlayarak fakülteye geçebilmeleri için sırasıyla 1.Düzey, 2. Düzey, 3. Düzey, 4. Düzey ve Fakülte Hazırlık Düzeylerini başarıyla geçmeleri gerekir.
 2. Düzey’i başarıyla tamamlayan öğrencilerin
 • Gündelik dilde kullanılan ifadeleri, gereksinimlerini karşılayacak belirli tipteki çok temel sözcük gruplarını anlamaları ve kullanabilmeleri;
 • Kendilerini ve başkalarını tanıtabilmeleri, nerede oturduğu, kimleri tanıdığı, sahip olduğu nesneler gibi kişisel bilgiler hakkında sorular sorabilmeleri;
 • Karşısındaki insanın yavaş ve net konuşması ve yardıma hazır olması halinde basit yolla iletişim kurmaları beklenir.
 1. Düzey – Temel İngilizce bilgisine sahip olan (CEFR A2) öğrenciler bu düzeye yerleştirilirler. İngilizce Hazırlık Programı’na bu düzeyden başlayan öğrencilerin programı tamamlayarak fakülteye geçebilmeleri için sırasıyla 2. Düzey, 3. Düzey, 4. Düzey ve Fakülte Hazırlık Düzeylerini başarıyla geçmeleri gerekir.
 2. Düzey’i başarıyla tamamlayan öğrencilerin
 • En yakın ilişkili alanlara dair cümleleri ve sıkça kullanılan ifadeleri (örn: çok temel kişi ve aile MEF Üniversitesi YDYO Ağustos 2020 Öğrenci Rehberi bilgileri, alışveriş, yerel coğrafya, istihdam) anlamaları;
  ● Alışılagelen ve rutin konulara dair basit ve doğrudan bilgi alışverişini gerektiren basit ve rutin işlerde iletişim kurmaları;
 • Kendi geçmişini, yakın çevresini veya yakın gereksinin alanlarındaki konuları basit ifadelerle anlatması beklenir.
 1. Düzey –İngilizce düzeyleri alt Orta (CEFR B1) olan öğrenciler bu düzeye yerleştirilirler. İngilizce Hazırlık Programı’na bu düzeyden başlayan öğrencilerin programı tamamlayarak fakülteye geçebilmeleri için sırasıyla 3. Düzey, 4. Düzey ve Fakülte Hazırlık Düzeylerini başarıyla geçmeleri gerekir.
 2. Düzey’i başarıyla tamamlayan öğrencilerin
 • İş, okul, eğlence gibi alanlarda sürekli karşılaşılaşılan alışıldık konular üzerine net standart bilginin ana noktalarını anlaması
 • İngilizcenin konuşulduğu yerlerde seyahat ederken ortaya çıkabilecek durumlarla baş edebilmesi;
 • Genel geçer veya kişisel ilgisi olan konular üzerine basit akıcı metinler yazabilmesi;
 • Deneyimlerini ve olayları, rüyaları, umutlarını ve tutkularını anlatabilmesi ve düşüncelerine, planlarına ilişkin kısa gerekçeler anlatabilmesi ve açıklamalar yapabilmesi beklenir.
 1. Düzey – Yakın Orta üstü (CEFR B2-) düzeydeki öğrenciler bu düzeye yerleştirilirler. İngilizce Hazırlık Programı’na bu düzeyden başlayan öğrencilerin programı tamamlayarak fakülteye geçebilmeleri için 4. Düzey ve Fakülte Hazırlık Düzeylerini başarıyla geçmeleri gerekir.
 2. Düzey’i başarıyla tamamlayan öğrencilerin
 • Karmaşık metinlerin ana fikirlerini anlaması ve yazarların kendilerine özgü bakış açılarını saptayabilmeleri;
 • Sosyal ortamlarda rahatlıkla ve kendilerini ifade edebilecek tarzda iletişim kurabilmeleri;
 • Düşüncelerini, bakış açılarını, fikirlerini gerek yazılı gerekse sözlü olarak ifade etme konusunda gelişen bir yeterlik göstermeleri beklenir.

Fakülte Hazırlık (Pre-Faculty) Düzeyi – Orta üstü (CEFR B2) düzeydeki öğrenciler bu düzeye yerleştirilirler. İngilizce Hazırlık Programı’na bu düzeyden başlayan öğrencilerin programı tamamlayarak fakülteye geçebilmeleri için Fakülte Hazırlık Düzeyini başarıyla geçmeleri gerekir.

Fakülte Hazırlık Düzeyini başarıyla tamamlayan öğrencilerin

 • Canlı ya da kayıt edilmiş bir konferans ya da sunumu dinleyip anlamaları;
 • Basit bir akademik tartışma yaratabilir ve iletişimi yönetmek için stratejiler kullanabilir;
 • Taslak ya da notlar aracılığıyla akademik bir sunum yapabilir;
 • Genel okuyucu kitlesi için yazılan akademik makaleleri anlayabilir;
 • Akademik dilde çeşitli paragraf ve notlar yazabilir;

İngilizce Yeterlilik Sınavı İçeriği

Yeterlilik Sınavı

Bir akademik yıl boyunca üç defa yeterlilik sınavı yapılır; dönemin en başında, birinci dönemin sonunda ve ikinci dönemin sonunda. Yeterlilik testi, Üniversite tarafından yapılacak olup, sınavın yapılacağı tarih ve saatler Üniversitesinin web sitesinde yayınlanacaktır. Sınav sonuçları, 72 saat içerisinde hazır olacak ve öğrencilere bildirilecektir.

Yerleştirme Sınavı (Birinci Aşama)

MEF Üniversitesi Maslak Kampüsü’nde yapılacak olan Yerleştirme Sınavı, 100 çoktan seçmeli soru içeren kağıt üzerinde yapılan bir sınavdır. Öğrencilerin; gramer, kelime dağarcığı ve genel İngilizce kullanımı konularını kapsayan soruları 100 dakika içerisinde cevaplandırması gerekmektedir. Yerleştirme sınavı sonuçlarına göre öğrencilerin ikinci aşamaya geçip geçemedikleri, geçemedilerse Level 1 (CEFR’a göre A1’e kadar) veya Level 2’den (CEFR’a göre A2’ye kadar) hangisine yerleştikleri belli olacaktır. Bu sınava girmeyen öğrenciler otomatik olarak Level 1’e yerleştirilecektir. Yeterli puanı alan öğrenciler Yeterlilik Sınavı’na (Proficiency Test) girmeye hak kazanacaktır.

VEPT-Yeterlilik Sınavı (İkinci Aşama)

MEF İngilizce Hazırlık Programı Yerleştirme Sınavında 81 veya üstünde puan alan adaylar Pearson Versant İngilizce Seviye Tespit Sınavı’na (VEPT) gireceklerdir. Bu sınav öğrencinin Hazırlık Programı’na 2. Düzey, 3. Düzey, 4. Düzey veya Fakülte Hazırlık Düzeyine ya da doğrudan lisans programlarına devam edip etmeyeceklerini belirleyecektir. VEPT, bilgisayar kullanılarak yapılan dokuz bölümlük, 50 dakikalık bir testtir. Okuma, yazma, dinleme ve konuşmayı ölçer ve Avrupa Konseyi Ortak Dil Kriterleri Çerçeve Programı’na (CEFR) göre düzenlenir. 20-80 arası puanlanır.

BİZ NE SUNUYORUZ?

Öğrencinin gireceği sınavın her bir aşamasını atlamak çin ayrı ayrı ihtiyaç duyacağı gramer yapılarını ve kelime bilgisini gerek örnek sorularla, gerek ders içi anında pratiklerle veriyor, bu esnada ders içeriğimizin sınavın aşamalarının farklı içerikleriyle de ilişkili olmasına özen gösteriyoruz. Tüm bunları yaparken öğrencinin her seviyenin sonunda kazanmış olması beklenen iletişim ve dili kullanma becerilerinin eksik olmadığından emin olarak ilerliyoruz.

VEPT sınavında öğrencinin genel İngilizceden daha farklı bir dil yapısıyla karşılaştığında işine yarayacak bakış açılarını, yazma, dinleme tekniklerini öğretiyor, okuduğunu anlama becerilerini ilerletebileceği materyaller kullanarak seviyenin ilerlemesini sağlıyoruz.


Hazırlık sınıfı, üniversiteye yeni katılan öğrencilerin İngilizce yeterliliğini sağlayabilmeleri için 1 yıl boyunca alacakları dil eğitimini içermektedir. Birçok öğrenci hazırlık yılını kayıp olarak görmektedir ve bunun için hazırlık atlama sınavına hazırlanmaktadır. Hazırlık muafiyet sınavları her üniversiteye göre farklılıklar göstermekle beraber, temel olarak benzer yapıda bir yeterlilik aranmaktadır.

Hazırlık sınıfı atlama sınavları temel dil yeterliliğini ölçümleyen okuma, yazma, dinleme, kelime bilgisi, gramer bölümlerinden oluşmaktadır. Soruların ve bölümlerin puan dağılımı üniversiteden üniversiteye göre farklılık gösterebilmektedir.

Hazırlık muafiyet sınavından başarılı olarak geçen öğrenciler direkt olarak okuyacakları bölüme başlayabilirler. Sınava girmeyen veya sınavda başarısız olan öğrenciler ise ilk yılını sadece İngilizce eğitimi ile geçirerek, asıl bölüm derslerine 1 yıl sonra başlamaktadır. Bu da hem iş hayatında hem de üniversite hayatında bir yıllık bir gecikme olarak yansımaktadır.

Sınav her üniversite için değişiklikler gösterse de, ortak olan bölümler aşağıdaki gibi açıklanabilir:

Gramer: Öğrencilerin dil bilgisi konularından sorumlu olduğu bölümdür.

Kelime Bilgisi: Okuma, yazma, konuşma ve yorumlama gibi dil becerileri için gereken kelime haznesinin ölçümlendiği bölümdür.

Okuma: Sınavda verilen metinlerin anlaşılması, yorumlama tekniklerinin geliştirilmesini ölçümleyen kısımdır.

Yazma: Sınavda öğrencilerden beklenen kompozisyon becerisi ve yazma tekniklerinin yeterliliğidir.

Dinleme: Öğrencilerin İngilizce dinleme ve dinlediğini anlayabilme becerilerini ölçümleyen bölümdür. Dinletilen metin ile ilgili sorular cevaplanmaktadır.


- Sık Sorulan Sorular

Sana bağlı. Eğitim programlarımız kişinin ihtiyaç ve yoğunluğuna göre hazırlandığı için süreyi senin kişisel planın belirliyor. Konu hakkında detaylı bilgi almak için bize ulaşabilirsin.
Bize rahatça ulaşabilmen için araya bir müdüriyet ve resmiyet koymuyoruz. Arkadaşlar birbirine her zaman ulaşabilmeli.
Hayır. İngilizce öğrenirken kullanabileceğin en iyi kaynakları ücretsiz olarak seninle paylaşıyor olacağız.
Hayır. Bugüne kadar gördüğümüz sertifikaların için gerçekten bomboştu. B2 sertifikası ile bize gelip, aslında A2 olan çok sayıda öğrencimiz var. Amacı ticari olan tüm sertifikalara karşıyız. Ancak sizi uluslararası geçerliliğe sahip sertifika veren sınavlar için hazırlıyoruz.

- Stratejimiz