Özyeğin Üniversitesi Hazırlık Atlama

HE Language Academy

ÖZYEĞİN ÜNİVERSİTESİ

İngilizce Düzey Belirleme Sınavında başarılı olan veya B2 düzeyi tamamlayan öğrenciler, TRACE sınavına girmeye hak kazanırlar.

TRACE, öğrencilerin fakültelerinde İngilizce olarak görecekleri bölüm derslerini takip edebilecek yeterliğe sahip olup olmadıklarını saptamak için hazırlanmıştır. Özyeğin Üniversitesi öğrencilerinin fakültelerine başlayabilmeleri için TRACE sınavından en az 65 almaları gerekmektedir.

Sınav belli bir konu başlığı etrafında şekillenir. Sınavın tüm bölümleri de bu konu başlığı ile ilişkilendirilmiştir. Sınavın belli bir konu başlığına dayandırılmasının nedeni öğrencilerin eleştirel düşünebilmelerine ve onlara sunulan bilgiyi işleyebilmelerine olanak sağlamaktır. Bu  doğrultuda sınav, doğrudan doğruya akademik amaçlı okuma, yazma ve dinleme becerilerini ölçer. Dilbilgisi ve kelime bilgisi ise doğrudan ölçülmez. Öğrencilerin bu alanlardaki yeterlikleri dili ne ölçüde kavrayabildikleri ve kullanabildikleri değerlendirilerek saptanır.

Sınav dört bölümden oluşmaktadır. Ancak birinci bölüm değerlendirilmez.

 1. Bölüm: TRACE’e Hazırlık
  2. Bölüm: Okuma
  3. Bölüm: Dinleme
  4. Bölüm: Yazma
 2. Bölüm: TRACE’e Hazırlık
  Bu bölümün amacı öğrencilere sınavın içeriğini oluşturan konu başlığını tanıtmak ve öğrencilerin konu başlığı ile ilgili bilgi ve düşüncelerini gözden geçirmelerine fırsat vermektir. Bu bölümde öğrencilerden sınavın konu başlığı ile ilgili grafik, çizelge veya resimlere bakarak not tutmaları istenecektir. Böylelikle öğrenciler, sınavın içeriğini oluşturan konu ile ilgili var olan bilgi ve düşüncelerini gözden geçirerek, sınavın sonraki bölümlerine hazırlanacaklardır. Bu bölüm notlandırılmayacaktır.
 3. Bölüm: Okuma
  Sınavın bu bölümü dört alt bölümden oluşmaktadır.
 4. Birinci alt bölüm iki adet kısa okuma parçasını içermektedir (her okuma parçası en fazla 250 kelimedir).
 5. İkinci alt bölüm orta uzunluktaki bir okuma parçasını içermektedir (500 kelime civarında).
 6. Üçüncü alt bölüm yaklaşık bin kelimelik uzun bir okuma parçasından oluşur.
 7. Okuma bölümünün son kısmı ise öğrencilerin okudukları tüm okuma parçalarını karşılaştırarak cevaplandırmaları gereken sorulardan oluşmaktadır.
 8. Bölüm: Dinleme
  Sınavın bu bölümü iki kısımdan oluşmaktadır.
 9. Birinci kısım 2 adet 8 dakikalık bir ders metnidir. Öğrencilerin metni dinlerken aynı zamanda not tutmaları gerekmektedir. Bu bölümde öğrenciler, önce metni dinleyecekler, sonra metin ile ilgili soruları göreceklerdir. Daha sonra ise metni dinlerken tuttukları notları kullanarak sınav sorularını cevaplandıracaklardır.
 10. İkinci kısım ise bir adet söyleşiyi içermektedir. Bu bölümde öğrenciler önce söyleşiler ile ilgili sınav sorularını göreceklerdir. Daha sonra da söyleşileri dinleyecekler ve aynı süre içerisinde söyleşiler ile ilgili sınav sorularını cevaplandıracaklardır. Bu bölümde öğrencilerin not tutmaları gerekmemektedir.
 11. Bölüm: Yazma
  Sınavın son bölümünde öğrencilere sınav içeriğini oluşturan konu başlığı ile ilgili bir soru sorulacaktır. Öğrencilerin yaklaşık 250 kelimeden oluşan akademik bir paragraf yazarak bu soruyu cevaplandırmaları istenecektir.

BİZ NE SUNUYORUZ?

Öğrencinin TRACE sınavına hazırlanırken ihtiyaç duyacağı bilgi yorumlama yöntemlerini ve not tutma tekniklerini kendisine sunuyor, sınavda karşılaşacağı çizelge, resim yorumlama aşamalarında kullanabileceği anlatım yollarını dersler sırasında yapılan pratiklerle öğretiyoruz.

Okuma bölümünde öğrencinin birbirinden farklı okuma parçalarını karşılaştırabilmeleri ve bilgileri bağlayarak kullanabilmeleri için gereken okuduğunu anlama, yorumlama becerileri öğrenciye ders sırasında yapılacak pratikler yoluyla kazandırılır.

Dinleme bölümünde başarılı olunması için öğrenciyle dinlemeyle eşzamanlı olarak en verimli şekilde not tutabilmesi için duyduğunu anlama ve bilgileri ayıklama yollarına ilişkin pratikler yapılır.

Yazma bölümünde öğrencinin ihtiyaç duyacağı akademik yazı bilgisi, öğrencinin sınav sırasına kullanması gerekecek gramer ve yapı bilgileriyle birlikte verilir. Dersler sırasında sınavda çıkabilecek farklı konular üzerinden pratikler yaparak öğrencinin yazma becerisi geliştirilir.


Hazırlık sınıfı, üniversiteye yeni katılan öğrencilerin İngilizce yeterliliğini sağlayabilmeleri için 1 yıl boyunca alacakları dil eğitimini içermektedir. Birçok öğrenci hazırlık yılını kayıp olarak görmektedir ve bunun için hazırlık atlama sınavına hazırlanmaktadır. Hazırlık muafiyet sınavları her üniversiteye göre farklılıklar göstermekle beraber, temel olarak benzer yapıda bir yeterlilik aranmaktadır.

Hazırlık sınıfı atlama sınavları temel dil yeterliliğini ölçümleyen okuma, yazma, dinleme, kelime bilgisi, gramer bölümlerinden oluşmaktadır. Soruların ve bölümlerin puan dağılımı üniversiteden üniversiteye göre farklılık gösterebilmektedir.

Hazırlık muafiyet sınavından başarılı olarak geçen öğrenciler direkt olarak okuyacakları bölüme başlayabilirler. Sınava girmeyen veya sınavda başarısız olan öğrenciler ise ilk yılını sadece İngilizce eğitimi ile geçirerek, asıl bölüm derslerine 1 yıl sonra başlamaktadır. Bu da hem iş hayatında hem de üniversite hayatında bir yıllık bir gecikme olarak yansımaktadır.

Sınav her üniversite için değişiklikler gösterse de, ortak olan bölümler aşağıdaki gibi açıklanabilir:

Gramer: Öğrencilerin dil bilgisi konularından sorumlu olduğu bölümdür.

Kelime Bilgisi: Okuma, yazma, konuşma ve yorumlama gibi dil becerileri için gereken kelime haznesinin ölçümlendiği bölümdür.

Okuma: Sınavda verilen metinlerin anlaşılması, yorumlama tekniklerinin geliştirilmesini ölçümleyen kısımdır.

Yazma: Sınavda öğrencilerden beklenen kompozisyon becerisi ve yazma tekniklerinin yeterliliğidir.

Dinleme: Öğrencilerin İngilizce dinleme ve dinlediğini anlayabilme becerilerini ölçümleyen bölümdür. Dinletilen metin ile ilgili sorular cevaplanmaktadır.


- Sık Sorulan Sorular

Sana bağlı. Eğitim programlarımız kişinin ihtiyaç ve yoğunluğuna göre hazırlandığı için süreyi senin kişisel planın belirliyor. Konu hakkında detaylı bilgi almak için bize ulaşabilirsin.
Bize rahatça ulaşabilmen için araya bir müdüriyet ve resmiyet koymuyoruz. Arkadaşlar birbirine her zaman ulaşabilmeli.
Hayır. İngilizce öğrenirken kullanabileceğin en iyi kaynakları ücretsiz olarak seninle paylaşıyor olacağız.
Hayır. Bugüne kadar gördüğümüz sertifikaların için gerçekten bomboştu. B2 sertifikası ile bize gelip, aslında A2 olan çok sayıda öğrencimiz var. Amacı ticari olan tüm sertifikalara karşıyız. Ancak sizi uluslararası geçerliliğe sahip sertifika veren sınavlar için hazırlıyoruz.

- Stratejimiz