Yıldız Teknik Üniversitesi Hazırlık Atlama

HE Language Academy

YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ

1) İNGİLİZCENİN KULLANIMI

10’ar soruluk 2 çoktan seçmeli boşluk doldurma testi ve 5 en yakın anlamı bulma sorusundan oluşur. İYS’nin puanlamasında 25/100’lik bir ağırlığa sahiptir.

Çoktan Seçmeli Boşluklu Paragraf Doldurma (Multiple Choice Cloze Test): 10’ar soruluk iki çoktan seçmeli boşluk doldurma testi tipi sorularda adaylardan içinde boşluklar bulunan bir metni okumaları, metinde verilen boşlukları cümle yapısı ve metin konusunu dikkate alarak kelime ve dilbilgisi yapıları ile doldurmaları beklenir.

En yakın Anlamı Bulma (Closest Meaning): İngilizcenin Kullanımı bölümünün ikinci bölümü olan bu kısımda beş soru bulunmaktadır. Öğrencilerden verilen cümleye en yakın anlamı içeren cümleyi seçenekler içinden bulma becerisi ölçülmektedir. Bu bölümde öğrencilerin cümle seviyesinde okuma becerisinin yanı sıra dil bilgisi ve dile hâkimiyet becerisi de test edilmektedir.

2) OKUMA

Okuma Metinleri

Sınavın bu bölümde okuma becerisi test edilmektedir. Kolaydan zora sıralanan iki metinin olduğu bu bölümde her bir metinle ilgili yedi çoktan seçmeli soru sorulmaktadır. Bu bölümde kullanılan soru tipleri detaylı okuma, ana fikri bulma, metinden kelimenin anlamını çıkarma, metin içindeki kelime referanslarını (references) ve konu tümcesini bulma (topic sentence) gibi becerileri ölçmektedir.

Metinlere yönelik çıkarımda bulunma, üst düzey okuma becerileri bu bölümdeki sorularla ölçülür. Ayrıca, tarama (scanning) ve özarama (skimming) alt okuma becerileri sınavda detaylı bilgiyi bulma soruları aracılığıyla ölçülen okuma becerilerindendir.

Paragraf Tamamlama (Paragraph Completion):

Okuma bölümünün bir parçası olan ve yine okuma ve okuduğunu anlama becerisini ölçen altı adet çoktan seçmeli paragraf tamamlama sorusundan oluşmaktadır. Öğrencilerin bu bölümde paragrafın bütünlüğünü sağlayan cümleyi verilen şıklar içerisinden bulmaları beklenmektedir. Okuma metinleri sorularında olduğu gibi her bir soru 1.25 puandır.

Yukarıdaki iki bölümden oluşan Okuma bölümünün İYS’nin toplam puanlaması içindeki ağırlığı 25/100’tir.

3) DİNLEME

Dinleme bölümü dinlerken cevaplama ve not alarak cevaplama olarak iki ana bölümden oluşmaktadır. Toplamda 20 sorusu olan bu bölümde her bir soru 1,25 puan ve dinleme bölümünün İYS içindeki toplam puan ağırlığı 25/100’tir.

Dinlerken Cevaplama (While Listening)

Birinci bölüm olan dinlerken cevaplama bölümünde bir radyo programı ve karşılıklı bir konuşma türünde 2 dinleme parçası için olmak üzere toplam 10 adet çoktan seçmeli soru sorulmaktadır. Bu bölümdeki sorular basit seviyede dinleme becerilerini test etmektedir.

Not Alarak Cevaplama (Note-taking)

Bu bölümde detaylı dinlemeye ya da dinlerken not almaya yönelik daha akademik bir beceri olan not alarak soruları yanıtlama becerisi ölçülmektedir. Öğrenciler önce kendilerine verilen bir not alma kâğıdını 1 dakika boyunca incelemekte sonra da 8 ila 10 dakika arasında değişen uzunlukta olan bir dinleme parçasını iki defa dinlemektedir. Ardından soru kâğıtları dağıtılmaktadır. Dinleme parçaları yarı akademik ve akademik niteliktedir. Ana fikri bulma, sayılar-tarihler-yüzdelikler gibi istatistiksel bilgileri yakalama, not alınan bilgi veya kelimelerle detaylı anlama sorularını cevaplama ve konuşmacının konuya yönelik tutumunu, duygularını, yaklaşımını ölçen sorular olmak üzere toplam 10 soru sorulmaktadır.

4) YAZMA

İYS sınavının son bölümü yazma becerisini ölçmektedir. Bu bölümde öğrencilerin bir konu üzerine en az 250 ila 300 kelime arasında neden-sonuç (cause / effect essay) ya da fikir belirtme kompozisyonu (“opinion essay” veya “for-against essay”) türlerinden birini yazmaları beklenmektedir. Öğrencilere ilgili kompozisyon türlerinin her birinden bir adet olmak üzere toplam dört konu verilmektedir ve bu konulardan birini seçmeleri istenmektedir. Her konu için öğrencilerin kullanabilecekleri yönlendirici fikirler de sunulmaktadır. Ancak bu fikirlerin hepsinin kompozisyona eklenmesine gerek yoktur. Bu bölümün İYS içindeki toplam ağırlığı 25/100’tir.

BİZ NE SUNUYORUZ

Öğrencinin sınavın farklı aşamalarında kullanabileceği okuduğunu anlama, bilgi yorumlama gibi becerileri dersler sırasında yapılan pratiklerle öğrenciye kazandırırken aynı zamanda okuduğunu anlama sırasında yorum yapması gerekecek sorularla karşılaştığında konu bütünlüğünü nasıl koruyabileceğini öğretiyoruz. Sınavın note taking aşamasında öğrencinin işine yarayacak teknikleri örnek sorular, dinleme metinleri aracılığıyla derslerimiz sırasında öğrenciye uygulatıyoruz.

Yazma aşamasına katkısı olabilecek gramer yapılarını, essay kalıplarını ve kelime bilgisini örnek etkinlikler aracılığıyla öğrencinin yazma becerisini geliştirmesini sağlıyoruz. Bu aşamada karşılaşabileceği farklı essay türleri için ne gibi fikir yürütme ve yazma yollarına başvurabileceğini dersler sırasında aktararak, sorunun niteliğiyle eşleşen yazılar ortaya konmasını sağlıyoruz.


Hazırlık sınıfı, üniversiteye yeni katılan öğrencilerin İngilizce yeterliliğini sağlayabilmeleri için 1 yıl boyunca alacakları dil eğitimini içermektedir. Birçok öğrenci hazırlık yılını kayıp olarak görmektedir ve bunun için hazırlık atlama sınavına hazırlanmaktadır. Hazırlık muafiyet sınavları her üniversiteye göre farklılıklar göstermekle beraber, temel olarak benzer yapıda bir yeterlilik aranmaktadır.

Hazırlık sınıfı atlama sınavları temel dil yeterliliğini ölçümleyen okuma, yazma, dinleme, kelime bilgisi, gramer bölümlerinden oluşmaktadır. Soruların ve bölümlerin puan dağılımı üniversiteden üniversiteye göre farklılık gösterebilmektedir.

Hazırlık muafiyet sınavından başarılı olarak geçen öğrenciler direkt olarak okuyacakları bölüme başlayabilirler. Sınava girmeyen veya sınavda başarısız olan öğrenciler ise ilk yılını sadece İngilizce eğitimi ile geçirerek, asıl bölüm derslerine 1 yıl sonra başlamaktadır. Bu da hem iş hayatında hem de üniversite hayatında bir yıllık bir gecikme olarak yansımaktadır.

Sınav her üniversite için değişiklikler gösterse de, ortak olan bölümler aşağıdaki gibi açıklanabilir:

Gramer: Öğrencilerin dil bilgisi konularından sorumlu olduğu bölümdür.

Kelime Bilgisi: Okuma, yazma, konuşma ve yorumlama gibi dil becerileri için gereken kelime haznesinin ölçümlendiği bölümdür.

Okuma: Sınavda verilen metinlerin anlaşılması, yorumlama tekniklerinin geliştirilmesini ölçümleyen kısımdır.

Yazma: Sınavda öğrencilerden beklenen kompozisyon becerisi ve yazma tekniklerinin yeterliliğidir.

Dinleme: Öğrencilerin İngilizce dinleme ve dinlediğini anlayabilme becerilerini ölçümleyen bölümdür. Dinletilen metin ile ilgili sorular cevaplanmaktadır.


- Sık Sorulan Sorular

Sana bağlı. Eğitim programlarımız kişinin ihtiyaç ve yoğunluğuna göre hazırlandığı için süreyi senin kişisel planın belirliyor. Konu hakkında detaylı bilgi almak için bize ulaşabilirsin.
Bize rahatça ulaşabilmen için araya bir müdüriyet ve resmiyet koymuyoruz. Arkadaşlar birbirine her zaman ulaşabilmeli.
Hayır. İngilizce öğrenirken kullanabileceğin en iyi kaynakları ücretsiz olarak seninle paylaşıyor olacağız.
Hayır. Bugüne kadar gördüğümüz sertifikaların için gerçekten bomboştu. B2 sertifikası ile bize gelip, aslında A2 olan çok sayıda öğrencimiz var. Amacı ticari olan tüm sertifikalara karşıyız. Ancak sizi uluslararası geçerliliğe sahip sertifika veren sınavlar için hazırlıyoruz.

- Stratejimiz