KVKK Aydınlatma Metni

Kişisel Verilerinizin İşlenme Amacı, Dayanağı ve İlgili Haklarınız

Helanguage Dil Eğitim Akademi Limited Şirketi ("Şirket") olarak bizler siz kullanıcılarımıza daha iyi hizmet verebilmek amacıyla ve 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanun ("Kanun") kapsamında Veri Sorumlusu sıfatı sahip olmamız çerçevesinde; söz konusu amaç ve yasal yükümlülüklerimizi yerine getirebilmeyi sağlayacak kişisel verilerinizi (ad, soyad, doğum tarihi, cep telefonu numarası, e-posta, adres, kimlik bilgileri, adres bilgileri, öğrenim bilgileri, mesleki bilgiler, özgeçmiş, sağlık bilgileri, fotoğraf, görsel veriler gibi) yine anılan yasalara uygun surette toplayabilmekte ve işleyebilmekteyiz. Bugüne kadar olduğu gibi, bu kişisel veriler bundan sonra da verdiğiniz açık rızanıza ya da Kanun'da tanınan istisnalara istinaden, Şirketimiz tarafından belirlenen amaçlar ve kapsam dışında kullanılmamak kaydı ile bilgi güvenliği tedbirleri de alınarak işlenecek ve Kanun'un emrettiği süreler boyunca saklanacaktır.

Kişisel verilerinizin işlenme amaçları aşağıda belirtilmiştir.

 • Kurumsal sürdürülebilirlik faaliyetlerinin planlanması ve icrası

 • İş ortakları ile olan ilişkilerin yönetimi

 • Yabancı dil danışmanlık hizmetleri kapsamında Şirket hizmetlerinin icrası

 • Şirketin verdiği yabancı dil danışmanlık hizmeti kapsamında işlemlerin yerine getirilmesi

 • Potansiyel iş ortakları ile iletişimin sağlanması ve projelerin yönetimi

 • Gerçekleştirilen üyelik işlemleri ve firmalara bilgilerinizin aktarılması

 • Şirket'in finansal raporlama ve risk yönetimi işlemlerinin icrası/takibi

 • Şirket'in hukuk işlerinin icrası/takibi

 • Kurumsal iletişim faaliyetlerinin planlanması ve icrası

 • Kurumsal yönetim faaliyetlerinin icrası

 • Şirketler ve ortaklık hukuku işlemlerinin gerçekleştirilmesi

 • Veri Sahibi'nin talep ve şikâyet yönetimi

 • Şirketi mevzuat hükümlerince denetime yetkili devlet kurumlarına mevzuattan kaynaklı bilgi verilmesi

 • Insider, Google Analytics vs gibi firmalara, satış, pazarlama ve raporlama faaliyetleri için veri aktarımı


Şirketimiz yukarıda sayılan veri işleme amaçları çerçevesinde elde ettiği kişisel verileri KVK'nın 8. Maddesine uygun olarak yurt içi ve yurt dışında bulunan üçüncü kişilere (Üye İşyerleri, Tedarikçiler, İş birliği yapılan Şirket veya Kişiler) aktarabilmektedir. Kişisel verileriniz elektronik ortamlarda toplanmakta ve burada sayılan amaçlar doğrultusunda işlenmektedir. Kişisel veri sahibi olarak dilediğiniz zaman Kanunun 11. Maddesi kapsamında Veri Sorumlusu olan Şirketimize başvurarak aşağıda belirtilen hakları kullanabilirsiniz.


 • Kendisine ait kişisel verilerin işlenip işlenmediğini öğrenme,

 • İşlenen kişisel verileri varsa bunlara ilişkin bilgi talep etme,

 • Kişisel verilerin işlenme amacını ve bu verilerin amaca uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,

 • Kişisel verilerinin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme, kişisel verilerindeki hataların düzeltilmesini ve eğer aktarım yapılmışsa ilgili üçüncü kişiden bu düzeltmenin istenmesini talep etme,

 • Kişisel verilerin işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması halinde Kişisel Verilerin Silinmesi, yok edilmesi veya Anonim Hale Getirilmesi Hakkında Yönetmelik Hükümleri uyarınca bu verilerin otuz gün içerisinde silinmesini, yok edilmesini ya da anonim hale getirilmesini isteme ve eğer aktarım yapılmışsa bu talebin aktarılan üçüncü kişiye iletilmesini isteme,

 • İşlenen verilerin neticesinde kişi ile ilintili olumsuz bir sonuç çıkmasına itiraz etme,

 • Kanun'a aykırı veri işleme nedeniyle zararının ortaya çıkması halinde zararını yasalar çerçevesinde talep etme haklarına sahiptirler.

Buna göre Şirketimize veri sahibinden gelecek yukarıda yer alan talepleri içen yazılı başvurulara azami 30 (otuz) gün içerisinde cevap verilerek gerekli işlemlerin yapılması sağlanacaktır. Başvurular, Kişisel Verileri Koruma Kurulu ("KVKK") tarafından alınacak karar ile bir ücret tarifesi yayınlamadığı sürece ücretsiz olarak yapılacaktır. Başvurulara verilecek cevapların 10 (on) sayfayı aşması halinde, her sayfa için 1,00 (bir) TL işlem ücreti alınacaktır. Cevabın CD, flash bellek gibi kayıt ortamında verilmesinin istenmesi halinde, istenen kayıt ortamının maliyetine göre ücret talep edilecektir.


Kullanıcılarımız yukarıda sayılan bu taleplerini iletmek amacıyla Şirketimiz ile her zaman yazılı olarak iletişime geçebilirler. Şirketimiz ile iletişime geçebilmek için kimliğinizi tespit edici gerekli bilgiler ile KVK Kanunu'nun 11. maddesinde yer alan ve kullanmayı talep ettiğiniz hakkınıza yönelik açıklamalarınızı içeren talebinizi; Atatürk Mah. Ertuğrul Gazi Sk. D2 Blok No: 2 R İç Kapı No: 15, 34758 Ataşehir/ İstanbul adresine kimliğinizi tespit edici belgeler ile bizzat elden iletebilir, noter kanalıyla veya KVK Kanunu'nda belirtilen diğer yöntemler ile gönderebilir veya ilgili talebi hi@heacademy.co e-posta adresine güvenli elektronik imzalı olarak iletebilirsiniz.

Bugün başlayalım.

Yapay zeka destekli ders materyallerimiz ve interaktif yaklaşımımızla
dil öğreniminizi bir adım ileri taşıyın.

Bugün başlayalım.

Yapay zeka destekli ders materyallerimiz ve interaktif yaklaşımımızla
dil öğreniminizi bir adım ileri taşıyın.

Bugün başlayalım.

Yapay zeka destekli ders materyallerimiz ve interaktif yaklaşımımızla
dil öğreniminizi bir adım ileri taşıyın.

Bugün başlayalım.

Yapay zeka destekli ders materyallerimiz ve interaktif yaklaşımımızla
dil öğreniminizi bir adım ileri taşıyın.

Kampanyalardan haberdar olun

Tıklayarak kişisel verilerinizin işlenmesine izin vermiş olursunuz.

© Copyright 2024, All Rights Reserved
by he Language Academy

Kampanyalardan haberdar olun

Tıklayarak kişisel verilerinizin işlenmesine izin vermiş olursunuz.

© Copyright 2024, All Rights Reserved
by he Language Academy

Kampanyalardan haberdar olun

Tıklayarak kişisel verilerinizin işlenmesine izin vermiş olursunuz.

© Copyright 2024, All Rights Reserved
by he Language Academy

Kampanyalardan haberdar olun

Tıklayarak kişisel verilerinizin işlenmesine izin vermiş olursunuz.

© Copyright 2024, All Rights Reserved
by he Language Academy