Kullanıcı ve Gizlilik Sözleşmesi

MADDE 1- TARAFLAR

He Language Eği̇ti̇m Danışmanlık Teknoloji̇ Li̇mi̇ted Şi̇rketi̇ Kullanıcı ve Gizlilik Sözleşmesi (Bundan sonra kısaca "Sözleşme" olarak anılacaktır), Atatürk Mah. Ertuğrul Gazi Sk. D2 Blok No: 2 R İç Kapı No: 15, 34758 Ataşehir/ İstanbul adresinde bulunan He Language Eğitim Danışmanlık Teknoloji Limited Şirketi (Bundan sonra kısaca "he Academy" olarak anılacaktır) ile he Academy’ye ait https://www.heacademy.co/ adresine (Bundan sonra kısaca "heacademy.co" olarak anılacaktır) üye olacak ya da heacademy.co’yu ziyaret edecek internet kullanıcıları ya da fiziki ortamda bireysel hizmet talep eden gerçek kişiler (Bundan sonra kısaca "Kullanıcı" olarak anılacaktır) arasında akdedilmiştir.MADDE 2- TARAFLARIN HAK VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ • 1. İşbu Sözleşme “he Academy” ile he Academy’den hizmet alma talebini fiziki ortamda ya da heacademy.co vasıtası ile ileten Kullanıcı arasında düzenlenmiştir.

 • 2. Bu sözleşme ile; Kullanıcının he Academy sitesinden veya fiziki olarak alacağı dil öğrenim hizmetlerinin esasları belirlenir. he Academy bu hizmetleri sağlarken 4077 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkındaki Kanun, 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ve Mesafeli Sözleşmeler Platform Esasları Hakkındaki Yönetmelikler çerçevesindeki hak ve yükümlülüklere riayet eder. Kullanıcı da işbu Sözleşmeyi kabul etmekle mevzuata uygun davranacağını kabul etmiş sayılır. Kullanıcının uzman eğitmenler ile he Academy’yi devreden çıkararak yürüttüğü işlemler ve/veya he Academy tarafından onaylanmamış tüm işlemler işbu Sözleşme kapsamı dışındadır. Bu konuda he Academy herhangi bir sorumluluk kabul etmemektedir.

 • 3. Üyelik işlemleri, üye olmak için gerekli olan kimlik bilgilerinin elektronik veya fiziki ortamda verilmesi, kimlik bilgilerinin doğruluğunun onaylanması, üyelik formunun doldurulması ve kayıt işleminin yaptırılması ve he Academy tarafından kayıt işleminin onaylanması ile tamamlanır. Üyelik işlemi tamamlanmadan işbu Sözleşmede tanımlanan üyelikten doğan hak ve yetkilere sahip olunamaz.

 • 4. Kullanıcı, heacademy.co’ya üye olarak veya heacademy.co’yu ziyaret ederek işbu Sözleşme’yi kabul etmiş sayılmaktadır.

 • 5. Kullanıcı, heacademy.co’yu ziyaret ederken bu Sözleşme’ye, heacademy.co tarafından yayınlanan ve yayınlanacak olan diğer her türlü kullanım koşuluna ve Türkiye Cumhuriyeti mevzuatına uygun davranmayı taahhüt etmiş sayılmaktadır. Aksi halde; tüm hukuki ve cezai sorumluluk Kullanıcıya ait olacaktır.

 • 6. Üyelik hesabında hukuka aykırılık unsuru taşıyan hiçbir veri yer almamalıdır. Başkası gibi davranarak, izin almaksızın herhangi bir bireye ait bir isim kullanarak üye adı oluşturulamaz.

 • 7. Kullanıcı, üyelik hesabı için doğru ve eksiksiz bir biçimde bilgi sağlama ve bu bilgileri sürekli güncel tutmakla yükümlüdür.

 • 8. Kullanıcı, heacademy.co’da kayıtlı üyelik hesabını, profil ayarlarında yer alan “Üyeliğimi Sil” butonunu tıklayarak kapatabilir. Üyelik hesabı kapatıldıktan sonra yeniden aktif hale getirilebilir.

 • 9. Kullanıcı, he Academy’nin dilediği zaman Kullanıcının tek taraflı olarak üyeliğine son verebileceğini, üyelik hesabını geçici ya da kalıcı olarak kapatabileceğini, üyelik hesabındaki bilgileri silebileceğini, böyle bir durumda he Academy’den hiçbir talepte bulunamayacağını gayrikabili rücu biçimde kabul etmiştir.

 • 10. heacademy.co alan adı ile üyelerin hesapları da dahil olmak üzere alt alan adlarına ilişkin tüm haklar heacademy.co’ya aittir. Üyelerin, üyelik hesaplarının bulunduğu alt alan adları üzerinde hiçbir hakkı bulunmamaktadır. Silinen üyelik hesaplarının-sitelerin alt alan adları farklı üyelerce kullanılabilir.

 • 11. heacademy.co'da herkese açık alanlara ya da özel mesaj alanlarına üyeleri rahatsız eden, tehdit, taciz ve hakaret içeren mesajlar atmak, içerikler yüklemek yasaktır. Bu yasağa aykırı şekilde davranan üyeler, durumları incelendikten sonra he Academy tarafından üyelikten çıkarılabilecektir.

 • 12. he Academy tarafından sunulan hizmetleri kullanmak dışında, içerikleri başka amaçlar için kullanmak, taklit etmek, değiştirmek, dağıtımını yapmak, başka internet sitelerinde yayınlamak veya depolamak yasaktır. Kullanıcı, he Academy tarafından yabancı dil danışmanlık hizmeti verilmesi sırasında veya sair şekilde sunulan içerikleri satamaz, çoğaltamaz, reklam gibi amaçlar doğrultusunda istismar edemez ve üçüncü kişilerin hakkını zedeleyecek şekilde kullanamaz.

 • 13. he Academy tarafından sunulan hiçbir içeriğin üçüncü kişiler tarafından yayın hakkı içerik sahibinden izin alınmadan hiçbir mecrada hiçbir şekilde kullanılamaz, yayınlanamaz.

 • 14. heacademy.co’ya üye olanlar, üyelikleri sona erse dahi üyelik hesabı ile gerçekleştirdikleri tüm eylemlerden, yükledikleri tüm içeriklerden, üyelik hesabı ile ilgili her türlü içerik ve eylemden yalnızca kendileri sorumludur.

 • 15. he Academy, üyelik hesaplarının güvenliği için azami dikkat gösterecektir. Ancak üyelik hesabında kayıtlı bilgiler ve hesap şifresinin güvenliği Kullanıcının sorumluluğundadır. Kullanıcı, üyelik hesabına ilişkin bilgileri hiçbir zaman üçüncü kişilerle paylaşmamalıdır. Üyelik hesabında Kullanıcının kontrolü dışında bir durum oluşması durumda derhal he Academy ile irtibata geçilmelidir. Kullanıcının üyelik hesabı şifresinin üçüncü kişiler tarafından ele geçirilmesi ve üçüncü kişiler tarafından hukuka aykırı içerik sağlanması dahil olmak üzere her türlü kötü niyetli kullanım, Kullanıcının sorumluluğunda olup; kötü niyetli kullanımdan kaynaklanan her türlü hukuki ve cezai yükümlülük Kullanıcıya aittir.

 • 16. Kullanıcı, diğer kullanıcı ve üyelerin heacademy.co’yu kullanmasını engelleyecek ya da zorlaştıracak veya veritabanlarını ya da sunucuları bozacak veya işlemez hale getirecek eylemlerde bulunamaz, herhangi bir yazılım, donanım veya iletişim unsuruna zarar veremez, virüs içeren yazılım veya başka bir bilgisayar kodu, dosya oluşturamaz, yetkisi olmayan herhangi bir sisteme, dataya, şifreye ulaşmaya çalışamaz, direkt veya dolaylı olarak, verilen hizmetlerdeki algoritmaları ve kodları deşifre edecek, işlevlerini bozacak davranışlarda bulunamaz, içerikleri değiştiremez, dönüştüremez, çeviremez, alıntı göstermeksizin başka sitelerde yayınlayamaz, kanunen yasak bilgiler içeren mesajlar, zincir posta, yazılım virüsü gibi üçüncü kişilere zarar verebilecek içerikleri dağıtamaz, diğer kullanıcıların bilgisayarındaki bilgilere ya da yazılıma zarar verecek program ve/veya bilgiler gönderemez, bunun gibi hukuka aykırı davranışlarda bulunamaz. Bu halde he Academy’nin tüm hukuki ve cezai işlemleri başlatma ve maydana gelen her türlü zararı Kullancıdan talep etme hakkı saklıdır.

 • 17. Kullanıcının işbu Sözleşme’ye aykırı davranması, he Academy’den hizmet alırken veya üye olurken verdiği bilgilerin hatalı veya gerçeğe aykırı olması, tarafına verilen hizmetleri kötü niyetli şekilde kullanması halinde veya he Academy’nin gerekli görmesi halinde Kullanıcının üyeliği herhangi bir gerekçe gösterilmeksizin sona erdirilebilir. Bu halde he Academy’nin tüm hukuki ve cezai işlemleri başlatma ve maydana gelen her türlü zararı Kullancıdan talep etme hakkı saklıdır.

 • 18. Fotoğraf, tarif, metot, kod, program, işleyiş tasarım, logo, resim, yazı dahil olmak üzere he Academy tarafından sunulan tüm içerikler ile he Academy markası ve heacademy.co alan adı, alt alan adları ve tüm sayfalara ilişkin tüm fikri ve sınai mülkiyet hakları he Academy’ye aittir veya he Academy tarafından bunların kullanımına ilişkin olarak hak sahiplerinden kanunlara uygun şekilde lisans alınmıştır. Bu sebeple; söz konusu içerikler he Academy’den izin alınmaksızın hiçbir surette kullanılamaz, yayınlanamaz, işlenemez, çoğaltılamaz, yayılamaz, temsil suretiyle faydalanılamaz, işaret, ses ve/veya görüntü nakline yarayan araçlarla umuma iletilemez. Bu halde he Academy’nin tüm hukuki ve cezai işlemleri başlatma ve maydana gelen her türlü zararı Kullancıdan talep etme hakkı saklıdır.

 • 19. Tüm mali hakları he Academy’ye ait olduğu belirtilen içerikler ile tüm fotoğraf, tarif, metot, kod, program, işleyiş ve görsellere ilişkin şahsi kullanımın dışında, kopyalama, işleme ve internet başta olmak üzere radyotelevizyon, sosyal medya, dijital platformlar, uydu ve kablo gibi telli veya telsiz yayın yapan kuruluşlar vasıtasıyla veya dijital iletim de dahil, işaret, ses ve/veya görüntü nakline yarayan araçlar ve bunlarla sınırlı kalmamak kaydıyla her türlü araçla içeriği yayınlanamaz.

 • 20. heacademy.co’da yer alan veya dijital ya da fiziki ortamda sunulan içeriğin alıntılanması, makul sınırlarda kalmak ve kaynak gösterme ve ilgili içeriğe ilişkin sitemize bağlantı vermek kaydıyla mümkündür. Makul sınır, eserin veya sair içeriğin basit bir özetinden ibaret olup, içeriğe vakıf olunması için heacademy.co’nun ziyaret edilmesi ihtiyacını ortadan kaldırmayacak düzeyde olmalıdır. Her durumda, heacademy.co’da yer alan veya dijital ortamda sunulan içeriklerden herhangi birinin tamamının alıntılanması he Academy’nin yazılı izni olmadıkça, yukarıdaki şartlara uyulsa dahi mümkün değildir. Konuya ilişkin Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu hükümleri saklıdır.

 • 21. Kullanıcının yayın hakkına sahip olmadığı içerik bakımından, Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu’ndaki usule uygun ve atıfta bulunmak şartıyla içerik sağlaması gerekmekte olup; aksi halde Kullanıcı he Academy’nin uğradığı ve uğrayabileceği doğrudan ve dolaylı, maddi ve manevi tüm zararını tazmin etmekle yükümlüdür.

 • 22. he Academy, heacademy.co’nun virüs ve sair zararlı içerik barındırmaması için azami gayret sarf etmekle birlikte Kullanıcının teknik sorunlar yaşaması veya diğer nedenlerle bilgisayarına virüs geçmesi veya herhangi bir zarara uğraması halinde uğranacak zararlardan (bunlarla sınırlı kalmamak kaydıyla Kullanıcı’nın bilgisayarı veya programlarının hasar görmesinden) dolayı he Academy’nin sorumluluğu bulunmamakta olup; bu sebeple he Academy’den hiçbir talepte bulunulamaz. Kullanıcı, anılan zararlara uğramamak için gerekli önlemleri almakla yükümlüdür.

 • 23. he Academy, hizmetlerinin yapısını Kullanıcıya önceden bildirim yapmaksızın dilediği zaman değiştirebilir ve/veya hizmetleri veya bazı özelliklerini geçici veya kalıcı olarak sonlandırabilir.

 • 24. he Academy, heacademy.co’da yer alan içerik, hizmet, imkan ve sair unsurların yayınının devamlılık arz etmesine önem göstermekle birlikte yayının ve/veya heacademy.co üzerinden sunulan hizmetlerin kesintisiz olacağına dair garanti vermemektedir. Böyle bir durumda he Academy’nin sorumluluğu bulunmamaktadır.

 • 25. he Academy’nin veya he Academy’nin hizmet aldığı üçüncü kişi veya kuruluşların kusurundan dolayı yaşanabilecek herhangi bir veri kaybı durumunda, he Academy’nin sorumluluğu bulunmamakta olup; kaybolan bilgi ve verilerin yeniden girilmesi sorumluluğu Kullanıcıya aittir. Bu sebeple; Kullanıcının verilerini korumak üzere kendi önlemlerini alması önerilmektedir.

 • 26. he Academy, Kullanıcının bilgilerini saklama konusunda azami özeni göstermekle beraber he Academy tarafından saklanan Kullanıcı verilerinin yer aldığı sisteme izinsiz girilmesi, sistemin işleyişinin bozulması veya değiştirilmesi suretiyle bilgilerinizin elde edilmesi, değiştirilmesi veya silinmesi halinde he Academy’nin sorumluluğu bulunmamaktadır. Kullanıcı, heacademy.co’yu her ziyaret ettiğinde, IP adresi, işletim sistemi, kullandığı tarayıcı (Explorer, Chrome vs.), bağlantı zamanı, süre bilgileri ve benzeri bilgiler otomatik olarak kaydedilmekte olup; Kullanıcının izni gerekmeksizin elde edilen bu bilgilerin üçüncü kişilerle paylaşılmamak kaydıyla he Academy tarafından kişisel bilgilerinizle ilişiklendirilerek veya anonim olarak kullanılması mümkündür.

 • 27. he Academy, resmi mercilerden usulüne uygun talep gelmesi halinde Kullanıcı bilgilerini ilgili mercilere iletecektir.

 • 28. Kullanıcı, heacademy.co’yu ziyaret ettiği süre boyunca Çerez Politikası ile de düzenlenen kapsamda “cookie” olarak da adlandırılan çerezlerin veya site kullanım verilerini analiz etme amaçlı javascript kodları veya benzer iz sürme verilerinin bilgisayara yerleştirilebileceğini kabul eder. Çerezler basit metin dosyalarından ibaret olup, kimlik ve sair özel bilgiler içermez, bu nevi kişisel bilgi içermemekle beraber oturum bilgileri ve benzeri veriler saklanır ve Kullanıcıyı tekrar tanımak için kullanılabilir.

 • 29. Kullanıcı, heacademy.co’daki yenilikler ve sair konulardaki reklam ile duyurulardan haberdar olmak istiyorsa heacademy.co’nun e-posta gönderim listesine kayıt olabilir. Kullanıcı’nın e-posta gönderim listesinden çıkması için ayarlar menüsünden gerekli ayarları yapması yeterlidir.

MADDE 3- ÜYELİK PAKETİ, İPTAL VE HİZMET KOŞULLARI

 • 1. he Academy, Kullanıcıya detayları Ek-1’de yer alan yabancı dil danışmanlık hizmet paketi seçeneğini sunmaktadır. Söz konusu yabancı dil danışmanlık hizmet paketinin süresi minimum 20(yirmi) saat olup, süre tarafların mutabakatı ile uzatılabilir.

 • 2. Kullanıcı, Ek-1’de yer alan yabancı dil danışmanlık hizmet paketi kapsamında online veya yüz yüze alacağı yabancı dil danışmanlık hizmetini belirlenen seans saatinden en az 72(yetmişiki) saat önce iptal etme hakkına sahiptir. Aksi halde seans bedeli Kullanıcının ödediği ücretten mahsup edilecektir. Kullanıcı’nın gelecek tarihli almış olduğu randevularda en fazla üç defa seansi iptal etme hakkı vardır. Üç defa seans iptal eden kullanıcı tekrardan aynı profil ve bilgiler üzerinden seans iptal edemez. Seans iptal etme hakkı biten kullanıcının, iptal hakkı olduğunu iddia ederek randevusuna iştirak etmediği durumlarda seans bedeli kullanıcının ödediği ücretten mahsup edilecektir. Kullanıcının bu halde herhangi bir talep hakkı bulunmamaktadır.

 • 3. Kullanıcı, Ek-1’de detayları belirtilen yabancı dil danışmanlık hizmet paketi bedelini peşin olarak ödemekle yükümlüdür. Peşin ödenmeyen veya herhangi bir şekilde ödemesi alınmayan seanslar için he Academy’nin herhangi bir sorumluluğu bulunmamaktadır.

 • 4. Online ve yüz yüze randevular kişiye özel olarak hazırlanmakta olup, Kullanıcı talep ettiği yabancı dil danışmanlık hizmet içeriğini değiştirmek istediğinde söz konusu değişikliğin ek ücrete tabi olacağını peşinen kabul eder. Bu halde he Academy’nin ek ücret talep etme veya sunulan teklifi iptal etme hakkı saklıdır.

MADDE 4- KİŞİSEL BİLGİLERİN GÜVENLİĞİ VE İŞLENMESİ

 • 1. Kullanıcı, üyelik bilgileri dahil olmak üzere he Academy’ye aktarmış olduğu ve he Academy’in erişimi dahilinde bulunan her türlü verilerinin işlenmesine ve üçüncü kişilere aktarılmasına Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”) kapsamında açıkça rıza göstermektedir. Kişisel veriler üyelik sıfatı devam ettiği sürece işlenecektir.

 • 2. Kanun kapsamında Veri Sorumlusu he Academy olup Kanun’daki tüm sorumluluk ve yükümlülüklerine uymayı kabul etmektedir.

 • 3. Kullanıcı’nın kişisel verileri daha iyi hizmet sağlamak, istatistiki bilgi toplamak ve derlemek, ticari faaliyetleri geliştirmek üyelik sözleşmesinin he Academy’ye yüklediği sorumlulukları yerine getirmek ve buna benzer amaçlarla işlenmektedir.

 • 4. Kullanıcı’ya ait kişisel veriler verilerin saklanması ve depolanması için he Academy’nin birlikte çalıştığı Veri İşleyen sıfatını haiz olacak üçüncü kişilere, istatistiki bilgi amacıyla he Academy’nin ortağı ya da iştiraklerine aktarılabilir.

 • 5. Kullanıcı’ya ait Kişisel Veriler işbu Sözleşme marifetiyle ya da gerekli görülmesi halinde elektronik ortamlarda toplanmaktadır.

 • 6. Kullanıcı; dilediği zaman Kanun kapsamında Veri Sorumlusu he Academy’ye başvurarak kendisine ait kişisel verilerin işlenip işlenmediğini öğrenme, işlenen kişisel verileri varsa bunlara ilişkin bilgi talep etme, kişisel verilerin işlenme amacını ve bu verilerin amaca uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme, kişisel verilerinin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme, kişisel verilerindeki hataların düzeltilmesini ve eğer aktarım yapılmışsa ilgili üçüncü kişiden bu düzeltmenin istenmesini talep etme, kişisel verilerin işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması halinde bu verilerin silinmesini, yok edilmesini ya da anonim hale getirilmesini isteme ve eğer aktarım yapılmışsa bu talebin aktarılan üçüncü kişiye iletilmesini isteme, işlenen verilerin neticesinde kişi ile ilintili olumsuz bir sonuç çıkmasına itiraz etme, Kanun’a aykırı veri işleme nedeniyle zararının ortaya çıkması halinde zararını yasalar çerçevesinde talep etme hakkına sahiptir.

MADDE 5- GİZLİLİK POLİTİKASI

 • 1. heacademy.co’da, Kullanıcılara daha iyi hizmet verebilmek amacıyla Kullanıcılardan bazı kişisel bilgiler (isim, yaş, e-posta adresi, vb.) talep edilmektedir. heacademy.co üzerinden toplanan bu veriler; kampanya çalışmaları veya Kullanıcıların hesabına yönelik özel promosyon faaliyetlerinin yapılabilmesi için heacademy.co bünyesinde kullanılmaktadır. Kişisel bilgiler haricinde; heacademy.co üzerinden yapılan işlemlere ait istatistiksel veriler analiz edilmekte ve saklanmaktadır.

 • 2. he Academy; işbu Sözleşme ile belirlenen amaç ve kapsam dışında da üye olma aşamasında talep edilen adsoyad, telefon numarası, adres, e-mail adresi, fotoğraf, doğum tarihi gibi bilgileri; sms, e-mail, site içi bilgilendirmeler ve benzeri yöntemlerle, tanıtım ve bilgilendirme amaçlı iletişim faaliyetleri, pazarlama faaliyetleri ve istatistikî analizler yapmak amacıyla veya gerektiğinde Kullanıcılar ile temas kurmak için kullanabilir veya işbu bilgileri depolayabilir. Kişisel veriler aynı zamanda he Academy’in süreçlerini iyileştirme amaçlı araştırmalar yapması, veri tabanı oluşturma ve pazar araştırmaları yapmak için, he Academy’in işbirliği içinde olduğu firmalara da aktarılabilir, bu firmalar tarafından işlenebilir ve kullanılabilir. Kullanıcılar, he Academy’in belirtilen amaçlarla ve süreçlerini iyileştirme amaçlı araştırmalar ile pazar araştırması yapması için he Academy’in işbirliği içinde bulunduğu gerçek kişi ve/veya tüzel kişilere, Üyelerin kişisel verilerini iletmesine, işlenmesine ve depolanmasına 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu kapsamında açıkça onay verdiklerini beyan ve kabul ederler.

 • 3. he Academy, üyelik formları ile kendisine iletilen bilgileri, faaliyet dışı hiçbir amaçla kullanmamakta ve satmamaktadır.

 • 4. Kullanıcı bilgileri, ancak resmi makamlarca talep edilmesi halinde ve yürürlükteki emredici mevzuat hükümleri gereğince açıklama yapmak zorunda olunduğu durumlarda resmi makamlara açıklanacaktır.

 • 5. Kullanıcılar, işbu Kullanıcı ve Gizlilik Sözleşmesini onaylayarak, he Academy ile paylaşmış olduğu bilgilerin şahsına ait olduğunu ve bu bilgilerin, satış ve pazarlama faaliyetlerinin yürütülebilmesi amacıyla kullanılabileceğine onay vermektedir.

MADDE 6- SÖZLEŞMENİN SÜRESİ VE FESİH

 • 1. İşbu Sözleşme belirsiz süreli olup, tarafların 3(üç) ay önceden yazılı bildirimi ile her zaman sona erdirilebilir. İşin niteliği gereği, Kullanıcı he Academy’nin bildirimli feshi nedeniyle herhangi bir tazminat ve/veya zarar talebinde bulunmayacaktır.

 • 2. he Academy, Kullanıcı’nın işbu Sözleşmeden kaynaklı yükümlülüklerinden herhangi birini ihlal etmesi halinde, ihlale son verilmesini ve sözleşmeye aykırılığın giderilmesini yazılı olarak Kullanıcı’ya bildirecektir. Yazılı bildirimi takip eden 15 (onbeş) gün içinde Kullanıcının ihlali ortadan kaldırmaması ve/veya ihlalin devam etmesi halinde başkaca ihtara gerek kalmaksızın sözleşmeyi tek taraflı fesih etme hakkına sahiptir.İşin niteliği gereği Kullanıcı he Academy’nin bildirimsiz feshi nedeniyle herhangi bir tazminat ve/veya zarar talebinde bulunmayacaktır.

 • 3. ŞİRKET’in borçlarını ödemekte acze düşmesi, konkordato ilan etmesi, iflas erteleme veya iflasını istemesi halinde he Academy herhangi bir ihtara gerek kalmaksızın haklı sebeple sözleşmeyi fesih edebilir.

MADDE 7- GENEL HÜKÜMLER

 • 1. Bu Sözleşme’nin uygulanmasından doğabilecek her türlü uyuşmazlığın çözümünde Türk Hukuku uygulanacak olup; İstanbul Merkez (Çağlayan) Mahkemeleri ve İcra Müdürlükleri yetkili olacaktır.

 • 2. Taraflar, bu Sözleşme’den doğabilecek ihtilaflarda, he Academy’nin defter ve kayıtları ile bilgisayar kayıtlarının (e-posta yazışmaları, internet trafik bilgisi ve erişim kayıtları[log] ve benzeri) 6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu’nun 193. maddesi anlamında muteber, bağlayıcı, kesin ve münhasır delil teşkil edeceğini ve bu maddenin Delil Sözleşmesi niteliğinde olduğunu kabul, beyan ve taahhüt ederler.

 • 3. Hukuken mücbir sebep sayılan tüm durumlarda, he Academy işbu sözleşme ile belirlenen edimlerinden herhangi birini geç veya eksik ifa etme veya ifa etmeme nedeniyle yükümlü değildir. bu ve bunun gibi durumlar, he Academy için, gecikme, eksik ifa etme veya ifa etmeme veya temerrüt addedilmeyecek veya bu durumlar için he Academy’den herhangi bir nam altında tazminat talep edilemeyecektir. Mücbir sebep terimi; doğal afet, isyan, salgın hastalık, savaş, grev, ohal, iletişim sorunları, altyapı ve internet arızaları, sisteme ilişkin iyileştirme veya yenileştirme çalışmaları ve bu sebeple meydana gelebilecek arızalar, elektrik kesintisi ve kötü hava koşulları, darbe ve darbe girişimleri de dâhil ve fakat bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla ilgili tarafın makul kontrolü haricinde ve he Academy’in gerekli özeni göstermesine rağmen önleyemediği kaçınılamayacak olaylar olarak yorumlanacaktır.

 • 4. Tarafların birbirlerine gönderecekleri bildirimler, Kullanıcı'nın he Academy'ye bildirdiği adres ve/veya eposta adresi ile he Academy’nin bu Sözleşme’de belirtmiş olduğu adres ve/veya e-posta adresine gönderilecektir. Kullanıcı'nın heacademy.co'a bildirdiği adres ve/veya e-posta adresinde bir değişiklik olması halinde, yeni adres ve/veya e-posta adresini he Academy’ye yazılı olarak bildirecektir. he Academy’nin adres ve/veya e-posta adresinde bir değişiklik olması halinde ilgili değişiklik bu Sözleşme’ye aktarılacaktır. Aksi takdirde; Kullanıcı’nın he Academy’ye bildirdiği adres ile e-posta adreslerine ve he Academy’nin bu Sözleşme’de yer alan adres ile e-posta adreslerine yapılacak tebligatlar, geçerli tebligatın tüm hukuki sonuçlarını doğuracaktır.

 • 5. Bu Sözleşme’nin herhangi bir maddesinin geçersiz ya da uygulanamaz hale gelmesi, Sözleşme’nin diğer maddelerini geçersiz kılmayacaktır.

 • 6. Taraflar’ın bu Sözleşme’den kaynaklanan haklarını kısmen veya tamamen kullanmamaları veya bunlara aykırı hareket etmeleri, hiçbir suretle bu haklardan feragat ettikleri anlamına gelmeyecektir.

 • 7. Bu Sözleşme, Kullanıcılara herhangi bir bildirimde bulunulmaksızın düzenlenebilir ve güncellenebilir. Bu nedenle, Kullanıcı’nın heacademy.co’yu her ziyaret edişinde bu Sözleşme’yi yeniden gözden geçirmesi önerilmektedir. Bu belge, en son 12/03/2024 tarihinde güncellenmiştir.


Üyelik sözleşmesiyle veya heacademy.co uygulamalarıyla ilgili herhangi bir sorunuz varsa iletişime geçiniz:

Adres: Atatürk Mah. Ertuğrul Gazi Sk. D2 Blok No: 2 R İç Kapı No: 15, 34758 Ataşehir/ İstanbul

E-posta: hi@heacademy.coBugün başlayalım.

Yapay zeka destekli ders materyallerimiz ve interaktif yaklaşımımızla
dil öğreniminizi bir adım ileri taşıyın.

Bugün başlayalım.

Yapay zeka destekli ders materyallerimiz ve interaktif yaklaşımımızla
dil öğreniminizi bir adım ileri taşıyın.

Bugün başlayalım.

Yapay zeka destekli ders materyallerimiz ve interaktif yaklaşımımızla
dil öğreniminizi bir adım ileri taşıyın.

Bugün başlayalım.

Yapay zeka destekli ders materyallerimiz ve interaktif yaklaşımımızla
dil öğreniminizi bir adım ileri taşıyın.

Kampanyalardan haberdar olun

Tıklayarak kişisel verilerinizin işlenmesine izin vermiş olursunuz.

© Copyright 2024, All Rights Reserved
by he Language Academy

Kampanyalardan haberdar olun

Tıklayarak kişisel verilerinizin işlenmesine izin vermiş olursunuz.

© Copyright 2024, All Rights Reserved
by he Language Academy

Kampanyalardan haberdar olun

Tıklayarak kişisel verilerinizin işlenmesine izin vermiş olursunuz.

© Copyright 2024, All Rights Reserved
by he Language Academy

Kampanyalardan haberdar olun

Tıklayarak kişisel verilerinizin işlenmesine izin vermiş olursunuz.

© Copyright 2024, All Rights Reserved
by he Language Academy